Budget vedtaget med bredt flertal

Gode forhandlinger og et resultat som mange er tilfredse med. Sådan lød det fra et flertal i byrådssalen, da Odder Kommunes budget 2018-2021 var til 2. behandling tirsdag eftermiddag. 

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er alle med i aftalen. SF og Enhedslisten, der tilsammen har tre byrådsmedlemmer, er ikke med i budgettet. De to partier fremlagde deres budget, som blev nedstemt af de andre. 

Talsmændene fra partierne have på skift ordet i 1. runde, og derefter var der fri debat. Se alle politikernes indlæg på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs mere om budget 2018.

Uddrag af politikernes indlæg
Hanne Appel (V):
- Vi har været gennem gode forhandlinger, og vi havde gerne set, at alle partierne var med i budgettet. Men vi er tilfredse med et solidt flertal på 16 af 19 byrådsmedlemmer. Jeg vil gerne fremhævede nogle punkter fra aftalen: inklusion og specialklasser, trafiksikkerhed, lokalråd, en terminal på Rude Havvej i forbindelse med letbanen og Vitapark. Vores mål i Venstre er at fastholde Odder Kommune som en af Østjyllands mest attraktive bosætningskommuner.

Lone Jakobi (A):
- Jeg er glad for at alle vores budgetforslag er kommet med. Det er bl.a midler på infrastruktur-området til bl.a. at sikre transportmuligheder mellem opland og by, tiltag inden for det grønne område, midtbyplanen og inklusionsindsatsen på skolerne. Det er godt for Odder Kommune, at Socialdemokratiet er med i forliget. Vi går fortsat en svær tid i møde i forhold til at bringe økonomien i balance.

Niels Rosenberg (C):
- Vi er godt tilfredse med budgettet, og især at vi kommer til at afdrage på vores gæld, at vi styrker vores kassebehandling og kigger på de bløde områder. Jeg er bl.a. glad for, at der er afsat penge til cykelstier og at forslaget om en ekstra indsats for at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet er med. 

Marianne Hundebøll (F):
- Vi gik uden for døren under budgetforhandlingerne, da vi ikke blev imødekommet med vores ønske om at droppe besparelserne på velfærdsområderne, så områderne fritages fra 1. pct. i hverdagseffektiviseringer. Desuden er der en række forskelle på det budget, vi har fremlagt og jeres. Nogle af forskellen er, at vi også ville have styrket børneområdet, bl.a. med flere penge til børn med specielle behov. Og på det grønne område ville vi have prioriteret en plan for biodiversitet og en grøn byplanlægning samt grønne indkøb m.m. 

John Rosenhøj (O)
- Jeg er glad i dag, fordi demokratiet har virket. Vi er mange, der står budgettet. I Dansk Folkeparti er vi glade for, at vi får lavet en analyse af specialområdet, så vi ved, hvordan vi kan gøre det bedre. Jeg er glad for, at der kommer et trafikbump i Amstrup, og jeg er glad for, at vi afsætter penge til Kulturkøkkenet i VitaPark. Jeg er også tilfreds med, at vi nu får et økonomisk råderum, som vi ikke har haft de seneste tre år. Jeg er glad for, at vi har bundet Odder og opland bedre sammen, bl.a. i forhold til at se på mulighederne for transport.

Kresten Bjerre (B)
- Vi er glade for at være med i dette års budget. Vi har kæmpet for en hel række ting, bl.a. Kulturkøkkenet, kulturpuljen, udvikling af Odder Midtby, ekstra penge til skolerne, fokus på den grønne omstilling og en bæredygtig kommune samt stien til Norsminde.

Ditte Marie Thejsen (Ø):
Med vores budgetforslag viser vi, at man kan gøre tingene på en anden måde. Udgangspunkter for vores og SF's budget er, at den besparelser på 1 pct. i hverdagseffektiviseringer på velfærdsområderne tages ud. Det er en usynlig besparelse, som jeg ikke synes, at man kan være bekendt, for den rammer borgerne.
Vores budgetforslag hænger sammen, og jeg er stolt af det. Ud over den ene procent har vi satset på det grønne område, som generelt er nedprioriteret. Jeg håber, at borgerne kan se, at der ikke kun er et facit. Vores budget fokuserer på fællesskabet, helheden og fremtiden.

I anden runde af talerne var der flere politikere, der tog ordet og fortalte om deres holdning til budgettet, og dikussionslysten var stor. Se alle indlæggene på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV