Borgere til møde

Budgettet til debat

11. september 2019

Omkring 90 deltagere var mødt op til borgermødet tirsdag aften på Odder Parkhotel, hvor aftenens emne var budget 2020. 

Borgmester Uffe Jensen (V) bød velkommen og fortalte kort om processen med budgettet. Budgettet skal 1. behandles af byrådet den 7. oktober og 2. behandles og vedtages den 31. oktober 2019. Imens foregår de politiske drøftelser om, hvad budgettet skal indeholde. 

Kommunaldirektør Henning Haahr fortalte om kommunens økonomiske situation. Blandt udfordringer er bl.a udgifter på grund af demografiudviklingen, hvor der er stigende udgifter til 0-5 årige og ældre. Siden 1971 har der været en befolkningstilvækst på 42 pct. med en gennemsnitlig årlig nettotilvækst på 138 personer. 

Kommunens budget er på ca. 1,4 mia. kr. og heraf udgør 97,6 pct. allerede vedtagne udgifter til driften. Råderummet i 2020 er på knap 14 mio. kr., hvor den økonomiske politik tilsiger, at det skulle have været på 50 mio. kr.  Med den seneste aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening ser det dog ud til, at Odder Kommunes økonomi styrkes, sådan at råderummet bliver ca. 8 mio. kr. bedre.

Se alle de slides, der blev vist på storskærmen under mødet. 

Hvert politiske parti i byrådet havde derefter fået tre minutter til at fortælle, hvad der er vigtigt for dem i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

Læs mere om budget 2020

Efter pausen fandt deltagerne mobiltelefonerne frem, og så var der tre spørgsmål, hvor alle skulle tilkendegive, hvad de synes er vigtigst. I forbindelse med tilkendegivelserne var der debat i grupper rundt om bordene og debatter i plenum. Den sidste halve time var ordet frit og nogle af indlæggene fra borgerne var bl.a.:

- Modellen med tilskud til skolerne er ikke tilstrækkelig. Den skal laves om.
- Alt, hvad kommunen laver skal have et grønt præg
- Husk at tænke på børnene
- Lad være med at pille ved det pædagogiske råderum i institutionerne.
- Der skal gøres noget ved trafikken i byerne. Der er alt for meget trafik. 
- Der er meget tale om nye plejehjemspladser, men på Ålykkecenteret er der også et problem med mangel på lokaler. 
- Vi er for langsommer til at hjælpe de børn, der skal inkluderes.
- Jeg drømmer om, at Odder Kommune kunne være en cykelkommune.  

Læs referatet fra borgermødet.

Spørgsmålene og tilkendegivelserne kan ses i de følgende billeder. 

Budgettet har også været debatteret på to debatter på Odder Kommunes facebook. 
- Hvilke opgaver skal kommunen prioriterer højest?
- Hvilke af følgende tre investeringer prioriterer du højest til budget 2020-2023?

Se flere billeder fra borgermødet