Byggeri ved Skovly godkendt

01. september 2020

Det står klart efter at byrådet med stemmefordelingen 16 for og 3 imod i går vedtog lokalplan 1144, som handler om byggeriet. Der bliver tale om to og tre værelses lejligheder i et byggeri på tre etager. Forslaget om lokalplanen har været i høring fra 13. maj til 8. juli 2020, og det har givet 17 høringssvar. Ingen af dem har dog givet anledning til ændringer, og derfor havde forvaltningen indstillet at lokalplanen skulle godkendes. Det blev den altså mandag aften med følgende kommentarer:

”Det bliver ikke et problem med afstanden til hverken vejen eller de boliger, der ligger bagved. Jeg synes at det er et udmærket forslag, og jeg indstiller det til vedtagelse.” Ole Lyngby Petersen, formand for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget, (V)

”Det er en svær sag og endnu en, der handler om byggehøjde. Jeg vil godt indrømme at vi var positive, for det handler om fornyelse af et område, som ikke tager sig pænt ud i dag, og som giver et dårligt førstehåndsindtryk af Odder. Vi blev dog i tvivl, da høringssvarene begyndte at komme ind og synes at der er for meget tvivl og for meget usikkerhed, især er vi bekymrede for højden og pladsen omkring bygningerne. En reduceret højde på to etager ville have hjulpet, men vi kan ikke stemme for.” Ditte-Marie Thejsen (Ø)

”Man skal være varsom med at ændre lokalplaner og tage det fra sag til sag. Men ændringerne i lokalplanen med 10 meter ændrer ikke på høringssvarene om gene af privatlivets fred set i forhold til den oprindelige lokalplan med 8,5 meter. Og i forhold til parkering og trafik fra stedet, så er det to og tre-værelses lejligheder. Det er næppe familier med to biler, som kommer til at flytte ind, så det er vi ikke nervøse for.” Martin Mikkelsen (C)

”Det er rigtig vigtigt for vi mennesker at have kig til skov og natur. Samtidig er jeg bekymret for trafikken fra Skovly til Horsensvej, især i myldretiden. Jeg stemmer imod, der er simpelthen ikke plads.” Marianne Hundebøll (F)