Den nye kapel i Odder

Bygningspriser til renoveret villa og nyt kapel

18. september 2019

En renoveret villa og et helt ny kapel. Det er byggerier, der modtager Odder Kommunes bygningspriser 2019.

Kapel i Odder by
Vinderen af bygningsprisen i kategori A er et nyt kapel på Odder Ny Kirkegård, Torvald Køhlsvej 68 i Odder By

Hus på Solvangs Allee i Odder
Vinderen af bygningsprisen i kategori B er renovering og ombygning af villa, Solvangsallé 7 i Odder By

Det er Rådet til Uddeling af Bygningspriser, der har peget på prismodtagerne blandt de forslag, der er kommet fra borgere.

- Det har ikke været enkelt for rådet at vælge de to modtagere af bygningpriserne i 2019, fordi der er kommet så mange gode forslag. Tak til alle, der har sendt et forslag ind til os. Jeg er meget glad for den store interesse, der er for priserne, siger formanden for Rådet til Uddeling af Bygningspriser, Elvin Hansen.

- Vi har udvalgt de to prismodtagere, som vi synes har fortjent prisen, og som er med til at sætte fokus på kvalitet i byggeri og bevaring af bygninger. Det er i særdeleshed to flotte og spændende projekter, tilføjer han.

Mange gode forslag

Der var i år kommet 12 forslag til prismodtagere, og der er en vinder i hver af to kategorier. Prisen i kategori A går til nyopførte bygge‐ og anlægsprojekter etableret efter 1960, mens prisen i kategori B går til genopførelse/tilbygning/renovering/restaurering af eksisterende bebyggelser og anlæg opført inden udgangen af året 1960.

Formålet med priserne er at fremme kvalitet i nybyggeriet og sikre bevaringen af det særpræg og den fortællekraft, der ligger i mange af kommunens fine, ældre bebyggelser og anlæg.

Modtagerne af Odder Kommunes bygningspriser 2019 er:

 • Kategori A: Nyt kapel på Odder Ny Kirkegård, Torvald Køhlsvej 68 i Odder By
 • Kategori B: Renovering og ombygning af villa, Solvangsallé 7 i Odder By

Rådet begrunder udvælgelsen af det nye kapel med, at bygningen har et helstøbt og entydigt arkitektonisk udtryk, som understøtter stedets særlige funktion. Det er velovervejede valg af facadedetaljering og gedigne materialer, og den håndværksmæssige udførelse er på meget højt niveau.

I begrundelsen af prismodtageren i kategori B har rådet lagt vægt på, at der er tale om en renovering, som er særdeles veludført og meget tro mod den oprindelige byggestil og bygningsdetaljerne. Der er i renoveringen ikke gået på kompromis med materialevalget, og den håndværksmæssige udførelse er på højt niveau.

Priserne overrækkes til arkitekturens dag

Bygningspriserne bliver overrakt den 7. oktober i forbindelse med Arkitekturens Dag, der fejres på Pakhuset i Odder. Det er kl. 19.30 til 21.00. Alle er velkomne til at deltage, og da Odder Kommune er vært for en lille forfriskning, skal man tilmelde sig på plan@odder.dk senest mandag den 30. september.

Priserne bliver overrakt af rådsformand Elvin J. Hansen på vegne af Rådet til Uddeling af Bygningspriser.

Alle forslagene til Bygningspris 2019 samt prismodtagere i 2017 og 2018 vil kunne ses på Pakhuset under eventen.

Til arrangementet vil arkitekt og indehaver af BO FROST architects i Mårslet, Esben Dannemand Frost, holde et oplæg om udviklingsmulighederne i kulturarven.

Fakta om Rådet til uddeling af bygningspriser for Odder Kommune

 • Rådet til Uddeling af Bygningspriser i Odder Kommune blev nedsat ultimo 2016.
 • Rådet er en fagligt kompetent gruppe af repræsentanter for organisationer, der kan medvirke til at sikre en velkvalificeret dialog om arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i Odder Kommune.
 • Odder Kommune indkalder forslag til årets bygningspriser inden for begge kategorier. Alle kan indsende forslag.
 • Rådet til Uddeling af Bygningspriser skal gennemgå alle indkomne forslag til årets prismodtagende projekter og skal udvælge de to prismodtagere samt andre projekter, som rådet vurderer, fortjener at blive fremhævet og hædret offentligt som gode eksempler.
 • Rådets møder skal desuden bidrage til at iscenesætte prisuddelingen på en måde, som kan medvirke til at øge den brede almene forståelse for og vilje til arkitektonisk og teknisk kvalitet inden for såvel bevaring som nye bygge- og anlægsarbejder.

Medlemmer af Rådet til Uddeling af Bygningspriser 

 • Rådsformand: Elvin J. Hansen (For Klima-, Miljø og Teknikudvalget)
 • Næstformand Peter Astrup (Køb Odder)
 • Lars Mørck Ottosen (Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur)
 • Museumsinspektør Eva Schmidt (Odder Lokalhistoriske Arkiv)
 • Afdelingsleder og museumsinspektør Klaus Markmann (Odder Museum)
 • Tømrermester Peder Skipper (Udvikling Odder)
 • Jan Henriksen (fratrådt i år) ( Dansk Byggeri)
 • Esben Dannemand Frost (Arkitekt og indehaver af BO FROST architects)