Hou Havn set fra drone

Byråd anbefaler Hou

25. juni 2019

På byrådsmødet mandag den 24. juni var byrådspolitikerne enige om, at stavemåden Hov bør ændres til Hou.

Sagen kom op på byrådets dagsorden, fordi Odder Kommune har modtaget en henvendelse fra Hou Fællesforum med ønske om, at byrådet anmoder Stednavneudvalget om at ændre stavemåden for stednavnet Hov til Hou.

Det er nemlig Stednavneudvalget, der kan træffe beslutningen om at ændre stavemåden. 

Hou Fællesforum har i forbindelse med valget til Europaparlamentet den 26. maj 2019 indhentet borgertilkendegivelser til ændringen af stednavnet. 49 stemte for stavemåden Hov (5,5 %), mens 844 ønskede stavemåden ændret til Hou (94,5%).

Fælles Drift & Service vurderer, at der vil koste ca. 33.000 kr. at ændre de nødvendige skilte langs vejene. 

Odder Kommune videresender nu anmodningen om navneændring til Stednavneudvalget, der holder møde til september.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg

Uffe Jensen (V):
- Det er et ønske, der har været længe, og der er afholdt en afstemning med opbakning til, at byrådet skal prøve at søge om lov til at ændre stavemåden til Hou med u. Det er anslået, at hvis skiltene skal skiftes, så er der 91 skilte i alt, og det vil koste godt 33.000 kr.

Marianne Hundebøll (F)
- Efterhånden må man have vundet hævd på stavemåden Hou. Det er den, de fleste bruger, og det gør jeg også selv, så det giver god mening.

Elvin Hansen (A)
- Jeg bor i Hou, og jeg har alle dage skrevet Hou med u, og det bliver jeg ved med. Det er den bedste måde at gøre det på.  

Martin Mikkelsen (C)
- Jeg er glad for, at der er kommet en afklaring med afstemningen i Hou, og vi bakker op om det.

John Rosenhøj (O) 
- Jeg anser ikke Hov by for at være en hestenegl. Stavemåden Hov er en hestenegl. Stavemåden Hou er den rigtige, så det går jeg ind for.

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Tak for initiativet. Nu må vi gå videre, og vi går ind for en ændring af stavemåden og håber, at det går igennem i de rigtige udvalg.

Niels Rosenberg (C)
- Jeg er imponeret over, at vi kan skifte skiltene for småpenge. Det vil jeg holde øje med.