Politikere med verdensmåls klodser

Byråd diskuterer verdensmål

06. marts 2019

Temaet var FN's verdensmål, da Odder Byråd mødtes til en temadag onsdag den 6. marts.

Byrådet har med udviklingsplanen – ”En vækstkommune i balance” - slået fast, at kommunens vækst skal ske gennem en bæredygtig udvikling i tråd med FN’s verdensmål.

Til temadagen kom oplægsholder Steen Hildebrandt og fortalte om verdensmålene. 

- Der er katastrofer på vej, hvis vi ikke ændrer adfærd. Mange af problemerne er skabt af mennesker, og derfor kan det også ændres af mennesker. Verdensmålene er en vision om en meget bedre verden for mennesker. Vi skal tænke nyt og bidrage, og jeg tror, at vi skal vænne os til, at det bliver kommunerne og de store byer, der rykker på dette område og ikke politikerne på Christiansborg, sagde han. 

Derefter skulle byrådsmedlemmerne arbejde med at finde ud af, hvilke verdensmål, de vil have fokus på i de kommende år. Det vil senere blive meldt ud, hvilke konkrete mål byrådet vil satse på. 

Fakta om FN's Verdensmål

  • Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, samt på at styrke internationale partnerskaber. Verdensmålene er universelle og gælder derfor alle lande.
  • I Danmark er verdensmålene omsat i en national handlingsplan som skal sikre, at Danmark leverer et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene. Handlingsplanen sætter her rammen for regeringens tilgang og prioriteter for opfølgningen på verdensmålene nationalt.
  • Lokalt ønsker Byrådet at forankre arbejdet med verdensmålene i kommunens eksisterende indsatser og udmøntning af kommunens tre tværgående politikker. Tanken er, at såvel det politiske niveau i form af Byråd og Udvalg, som forvaltningen aktivt forholder sig til, hvordan arbejdet med udmøntningen af pejlemærker, strategiske målsætninger og konkrete indsatser i de tre tværgående politikker kan medvirke til, at vi i Odder Kommune også yder et seriøst bidrag til og tager ansvar for realiseringen af FN´s verdensmål.

Læs mere om FN's Verdensmål