Byskilt med Odder

Byråd godkender en Forebyggelses- og Anbringelsesstrategi

09. oktober 2019

Et udkast til strategien har været i høring og på baggrund af høringsvarene besluttede byrådet at godkende strategien. Strategien handler om, hvordan der skal arbejdes med at føre den nye børne- og ungepolitik ud i livet på indsats og anbringelsesområdet.

Læs udkastet til Forebyggelses- og Anbringelsesstrategien. 

Læs mere i referatet fra byrådsmødet, hvor du også kan læse alle høringsvarene. Du kan også se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV, hvor du kan se alle politikernes indlæg om strategien. Det er punkt 5. på dagsordenen. 

Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

Lone Jakobi (A)
- Vi har fået mange høringssvar, og det er rigtigt dejligt. Det er alt fra, at det er gode takter og gode toner til, at der er en risiko for, at det kan blive tomme ord. Strategien kommer af vores børne- og ungepolitik, hvor der skal være fire strategier under. Denne handler om børn, der er i mistrivsel og har brug for en ekstra indsats. 

Ditte Marie Thejsen (Ø) 
- Det er et vigtigt område, og det er meget nyttigt med en masse gode høringssvar. Vi mener, at det er afgørende for strategien, at der prioriteres midler til forebyggelse. Vi kan meget, og det skal vi gøre mere af. Vi vil have stor opmærksomhed på dette område, og hvordan redskaberne i strategien bliver benyttet. 

Niels Rosenberg (C)
- Det er altid godt med en strategi, men vi kan altid blive nervøse fordi det er store ord, og det kommer til at koste en hel del penge. Det er vigtigt, at vi sætter penge af til forebyggelsesområdet. Og så skal vi prioritere forældresamarbejdet højt. 

Marianne Hundebøll (F)
- Det er et vigtigt papir, og det kan være med til at målrette indsatsen. Jeg tror ikke, at det behøver at koste mere, men det kan gøre os mere fokuserede og bedre. 

Baggrund for sagen

  • Odder Kommunes Byråd vedtog den 20. maj 2019 en ny Børne- og Ungepolitik. Børne- og Ungepolitikken danner ramme om allerede eksisterende strategier og handleplaner på børne- og ungeområdet. Samtidig skal politikken danne afsæt for kommende strategier og planer, som er mere konkrete og handlingsvisende.
  • Indsats- og anbringelsesstrategien er et led i den videre udmøntning af børne- og ungepolitikken, ved at den forholder sig til hvordan der skal arbejdes med at føre børne- og ungepolitikken ud i livet på netop indsats- og anbringelsesområdet. Med andre ord konkretiserer strategien børne- og ungepolitikken, ved at beskrive de principper og leveregler, der skal være bærende for praksis og en integreret del af tænkningen og tilgangen i arbejdet og samarbejdet omkring børn, unge og familier med behov for særlig støtte.