Grafik med mennesker, der danser

Byråd godkendte kulturstrategi

04. februar 2020

Odder Kommune har fået en ny kulturstrategi. Strategien har været i høring og på byrådsmødet mandag aften vedtog politikerne den.

Der var indkommet 14 høringssvar, som kan læses i dagsordenen til byrådsmødet. Læs punktet om Kulturstrategien på byrådets dagsorden.

Læs Kulturstrategien.

Se en videooptagelse fra byrådsmødet, hvor kulturstrategien diskuteres.

Uddrag af politikernes indlæg:

- Det er den første kulturstrategi i Odder Kommune. Den har rod i den debat, der har været længe om, at kulturlivet er blevet underprioriteret i forhold til fritidslivet og især idrætten. Strategien er et udtryk for, at vi vil sætte særligt fokus på, hvad vi vil med kulturen og synliggøre den. Visionen lyder: Odder Kommune – kultur lige i nærheden. Kulturen skal være for alle og tæt på den enkelte, sagde Lone Jakobi (A).

- Strategien er favnende og ikke begrænsende, og det er rigtigt dejligt. Kulturen skal være tilgængelig i det nærmiljø, hvor den styrker og gør lokalområderne til et bedre sted at bo, men også på tværs af kommunen og gerne med nabokommunerne også. Jeg håber, at strategien giver mulighed for at arbejde med kulturen for hele Odder Kommune, sagde Lone Riis (V)

- Det lyder godt, men jeg vil gerne vide, hvad koster det?, spurgte John Rosenhøj (O).

- Vi har et stærkt ønske om en kommune med en bred, tilgængelig og inddragende kultur, særligt med fokus på den yngre målgruppe. Kulturen er vigtig og afgørende for et samfund, og vi er glade for denne strategi, sagde Ditte-Marie Thejsen (Ø).

- Vi har altid været optaget af, at kulturen skulle have en stærkere placering i Odder Kommune, og det glæder os, at der nu er kommet en strategi. Den bakker vi op om. Hvis vi skulle være lidt kritiske er svagheden, at den er lidt ”alt godt fra havet”, sagde Kresten Bjerre (B).

- Vi kan se, at der er en styrkelse af formidlingen af kulturarven og en bedre debatkultur, og det er vi glade for. Vi så gerne, at strategien var lidt mere konkret, sagde Martin Mikkelsen (C)