Blå bus 302

Byråd godkendte trafikløsning

19. december 2018

Byrådet har godkendt en løsning på busbesparelserne, hvor der bl.a. bliver flere muligheder for at benytte flextrafik. Læs mere om trafikløsningen fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget og i referatet fra byrådsmødet. 

Løsningen betyder kort fortalt:

 • At Odder Kommune tager nedlæggelser af afgange til efterretning, og ikke indsætter supplerende afgange på regionalrute 103.
 • At Tunøfærgen fartplan så vidt muligt tilpasses Samsøfærgen.
 • At Midttrafiks løsningsforslag på regionalrute 302 med opretholdelse af 1 dobbelt morgentur og 4 dobbelte eftermiddagsture på hverdage, hvor udgiften fordeles mellem Regionen, Aarhus kommune og Odder kommune, godkendes.
 • At der indsættes flexbusordning på tværs af kommunegrænsen med 4 dobbelte ture på alle dage.
 • At udgiften for 2019 finansieres med 512.000 på kontoen ”Offentlig trafik 2018” og fra 2020 ved udvidelse af driftsbudgettet på Kollektiv trafik med 683.000 kr./år.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Uddrag af debatten i byrådssalen

Ole Lyngby Pedersen (V)
- Da vi hørte om regionens besparelser på busdriften, holdt vi et temamøde. Det fulgte vi op på med et lokalrådsmøde, hvor Midttrafik fremførte løsningerne om Flextrafik. Vi kendte ikke økonomien på det tidspunkt. Derfor blev jeg glad, da forvaltningen kom med dette løsningsforslag, hvor man supplerer med flexbusser på de ruter, der bliver sparet væk, og man opretholder en vis del af rute 302. På 103 til Hou tilpasses efter færgeafgangene. Samlet set er det et godt oplæg, og vi skal arbejde videre med oplysning om det, så borgerne er trygge, når det træder i kraft til sommer.

Kresten Bjerre (B)
- Ser man på den måde, regionen har opført sig på, synes jeg, at regionen har været for brutal med korte tidsfrister og store besparelser. Vi har fundet en løsning, der er ganske god. Vi arbejder med nye måder at organisere den kollektive trafik med en kombination af flekstur og fleksbus, og det giver oplandet en ganske god betjening. Det håber jeg, at lokalrådene vil anerkende.

Ditte Marie Thejsen (Ø)
- Det glæder os, at vi har en løsning. I forhold til processen ville vi gerne have haft, at flere var involveret. Derudover er det vigtigt at understrege, at dette ikke må være afslutning på arbejdet med bedre kollektiv trafik. Det løser ikke de vanskeligheder, der i forvejen var.

Marianne Hundebøll (F)
- Det er endt bedre, end vi havde frygtet. Nogle busser suppleres med fleksbus og flekstur, og det er bedre, end hvad vi havde turde håbe på. Jeg er ikke imponeret af processen i forhold til borgerinddragelse.

Niels Rosenberg (C)
- Det er rigtigt fint med teletaxa og telebusser, men oplandet har brug for, at der går en faste rute om morgen og aftenen, når folk skal på arbejde og hjem igen. 

John Rosenhøj (O)
- Jeg er stolt af forvaltningen, der har handlet hurtigt på baggrund af de to møder, der har været med lokalrådene og en dialog med Aarhus Kommune. Regionen afvikler snart sig selv med den måde, den behandler os på. Jeg kan ikke lide kritikken af, at der ikke har været borgerinddragelse i forløbet. Vi havde to møder med lokalrådene, hvor de blev bedt om at gå hjem og tænke over hele infrastrukturen i kommunen og hvilke behov, der er. Vi fik ikke nogle svar, fordi lokalrådene efter eget udsagn ikke kunne komme i kontakt med befolkningen. Hvor meget repræsenterer lokalrådene reelt? Jeg sætter pris på deres arbejde, men måske skal vi hjælpe lokalrådene med at få en bedre organisering og repræsentation i forhold til de borgere, de repræsenterer.

Elvin Hansen (A) 
- Jeg synes, at vi har lavet en god løsning, men selvfølgelig kan man altid vælge noget ud, der kunne have været bedre. Det ser vi på hen ad vejen. Vi har arbejdet så hurtigt, vi kunne i MTK-udvlaget og John Rosenhøj har presset på i regionen. Vi kunne ikke handle på det, før vi kendte besparelsen.  

Uffe Jensen (V)
- Det har ikke været de kønneste forløb fra regionen, men den bedste melding er, at beslutningen er udsat til sommerkøreplan bliver skiftet i juni. Indtil da kører 302 og 103 efter den plan, der er i dag.

Baggrund for sagen

Region Midtjylland reducerer sine udgifter til kollektiv trafik med ca. 60 mio. kr. Reduktionen finder sted fra 1. april 2019. I Odder Kommune drejer det sig om følgende:

 • Rute 103 Århus – Odder – Hov.
  Ruten reduceres fra 18 dobbelte afgange på hverdage til 7 dobbelte afgange. Lørdag og søndag reduceres fra 8 dobbelte afgange til 6 dobbelte afgange.
 • På strækningen Odder – Hov kører lokalrute 1008 og 1003 på alle skoledage og på ikke skoledage. Herudover køres ruterne 1 tidlig morgen og 2 aftenture som flexbus.
  Samtidig er der i hele området flextur ordning mellem kl. 06.00 – 24.00 på alle dage undtagen den 24. og 31. december.
 • Rute 302 Aarhus – Beder – Norsminde – Odder.
  Regionen ønsker at nedlægge rute 302 helt. Midttrafik har påpeget, at regionen har en forpligtigelse til at opretholde rute 302 mellem Malling og Aarhus i myldretiden, da ruten her supplerer rute 100. Midttrafik forslår opretholdelse af 1 dobbelt morgentur og 4 dobbelte eftermiddagsture på hverdage. Udgiften fordeles mellem Region Midt, Aarhus kommune og Odder kommune.
 • På strækningen Odder – T-krydset ved Rude Havvej og Kystvejen kører lokalrute 1004 på alle skoledage, og på ikke skoledage. Herudover køres ruterne 1 tidlig morgen og 2 aftenture som flexbus.
  Samtidig er der i hele området flextur ordning mellem kl. 06.00 – 24.00 på alle dage undtagen den 24. og 31. december.

Hvad er Flextrafik?

Flextrafik er kollektiv trafik på tidspunkter og i områder, der ikke er dækket af almindelig bustrafik. Flextrafik er også kørsel for kunder med et særligt tranportbehov.

 

Hvad er Flextur?

 • Flextur er en del af den kollektive trafik og kan bruges af alle. Det eneste krav er, at du starter og slutter din rejse i Region Midtjylland, Region Nordjylland eller Billund, Varde eller Vejle Kommune i Region Syddanmark. 
 • Du kan bruge Flextur alle ugens dage fra kl. 6.00 - 24.00 undtagen 24. og 31. december.
 • En Flextur har ingen fast køreplan. Du bestemmer selv, hvornår du vil hentes, og hvor du vil køres fra og til, fx til svømmehallen, indkøbscentret, lægen eller besøg hos venner.
 • Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn. Hvis du sidder i en ikke sammenklappelig kørestol, så vil der altid komme en liftvogn og hente dig. Der kan ikke forud bestilles en bestemt type vogn eller speciel plads i vognen.
 • Du bliver tilbudt et afhentningstidspunkt -15/+45 min. i forhold til dit ønskede afhentningstidspunkt.
 • Ved afhentning kan der være en ventetid på op til 20 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, før din vogn er der.
 • Du bliver hentet ved og kørt til kantstenen. Læs mere under rejseregler nedenfor.
 • Du kan læse mere om flexbus og flextur på Midttrafiks hjemmeside.

Hvad er Flexbus?

 • Flexbus er en del af den kollektive trafik ligesom almindelig buskørsel.
 • En Flexbus kører kun, hvis du har bestilt den. Den kører fra og til stoppesteder, der er angivet i køreplanen, og efter de angivne tider i køreplanen.
 • Afhentningstiden kan variere fra 0 - 15 min. i forhold til afgangstiden i køreplanen.
 • I din køreplan kan du se, om der kører en Flexbus på din rute. Flexbus er markeret med en telefon i køreplanen.
 • Du bliver kørt i taxa, personvogn eller liftvogn. Der kan være andre med på turen.
 • Flexbus kører ikke 24. og 31. december.

Du kan også læse mere om de nye muligheder, der er kommet i Odder Kommune med Flexbus fra den 1. januar 2019.