OVersvømmelse Odder Å

Byråd vedtog mål for klimasikring

12. marts 2019

Det vedtog Odder byråd på mødet mandag den 11. marts.

Der er tale om det såkaldte servicemål for Odder By, der er baseret på analyser af risiko og konsekvens samt omkostninger.

Rådgivningsfirmaet Orbicon har udarbejdet en rapport, hvor anbefalingen til Odder Kommune, ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, er at sætte serviceniveauet efter at sikre mod 50 års-hændelser. En 50 års-hændelse betyder, at det er en hændelse, der rent statistisk kun sker en gang hvert 50. år.

- Vi skal have klimasikret og lagt et serviceniveau på de to vandløb gennem Odder By - Odder Å og Stampmøllebæk. Derfor har vi haft rådgiverne fra Orbicon til at lave et katalog med anbefalinger og modelberegninger. Anbefalingerne er at sikringsniveau på 50 år, da det er det mest optimale ud fra en samfundsøkonomisk vurdering. Vi får ikke så meget mere værdi ved at gå op på et serviceniveau på 100 års-hændelse i forhold til, hvor meget mere det koster. Med fremskrivningen kan man forvente, at det niveau vi sætter til 50 år vil svare til en 18 års-hændelse i 2100. Så det er vigtigt, at vi tager hul på det nu, sagde Ole Lyngby Pedersen (v), der tilføjede, at der er afsat penge til klimatilpasning over de næste tre år, og serviceniveauet derfor først er gældende med virkning fra 2021. 

- Det er en fin plan. Udviklingen går så stærkt, at vi skal have taget fat på klimaindsatsen nu, så vi får en grøn og bæredygtig kommune med FN's verdensmål i sigte, sagde Kresten Bjerre (B). 

Servicemålet på 50 år kan fraviges, hvis omkostningerne ved det konkrete projekt bliver uforholdsmæssigt dyre, eller hvis det viser sig, at omkostninger til et højere serviceniveau er lave.

I det videre forløb med klimatilpasning i Odder udarbejdes konkrete løsningsforslag under hensyn til servicemålet. Løsningsforslagene skal udarbejdes i samarbejde med SAMN og borgere. Løsningerne prissættes og fremlægges til politisk prioritering og vedtagelse.

Se byrådsmødet på Odder TV

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet