Blomster og græs foran Rådhuset

Byråd vedtog udviklingsstrategi for bymidten

23. maj 2019

Odder Kommune har i samarbejde med frivillige bymidteaktører i Bymidteforum udarbejdet en byudviklingsstrategi for Odder. Udarbejdelsen af strategien er støttet af Realdania.

På byrådsmødet mandag den 20. maj godkendte et flertal i byrådet strategien. Strategien betyder bl.a at bymidteforum organiseres i en ny form, der arbejdes videre med afprøvninger i byen, der arbejdes på at ansætte en bymidtekoordinator og der udarbejdes en parkeringsstrategi.

Uddrag af politikernes indlæg

Ole Lyngby (V)
- Det er et flot værk, der er kommet, og jeg ser frem til den dynamiske proces, der skal være over de kommende år med at få mere liv i bymidten og de afprøvninger, der er i planen.

John Rosenhøj (O)
- Det er en flot plan, men når jeg nærlæser den, er der nogle ting, jeg ikke kan godkende. I rapporten står der, at parkeringspladserne på Torvet, Åbygade og Rådhuset lukkes. Det dør midtbyen af, og det gavner kun Kvickly. Der står også, at vi skal opkøbe huse i Odder. Det kan vi ikke med den økonomi, kommunen har.

Kresten Bjerre (B)
- Arbejdet i Bymidteforum har været meget dynamisk, og det er gået meget hurtigt. Det er lykkedes med afprøvninger på en meget bedre måde, end jeg havde turde håbe på, eksempelvis med Folkeparken. Det er rigtig godt, at vi får udvikling af bymidten, så vi kan booste bosætningsstrategien og erhvervsudviklingen.

Marianne Hundebøll (F)
- Det er en spændende og visionær plan, men jeg kan godt blive lidt træt, for jeg troede, vi havde en strategi, og nu skal der laves flere. Jeg håber, at det ender med at det hele bliver godt. Og det er godt, at vi laver en strategi for parkeringspladser. Det er noget, der bekymrer mange.

Hans Hammann (V)
- Ambitionen har været, at vi skal gøre Torvet færdigt, og ændre den tendens, der er til butiksdød i hele landet. Hvis vi tør tænke anderledes, kan vi bryde den tendens, og det er det, vi prøver.

Lone Jakobi (A)
- Strategien er en proces, der har involveret mange borgere, der har været optaget af byens udvikling, og det er i sig selv en succes. Nu har vi en strategi, der viser, at vi har en by, hvor vi kan se forskellige potentialer for udvikling.

Byrådets afstemning

Der var flere punkter i sagen, som byrådet skulle tage stilling til. Derfor var der afstemning om de enkelte punkter. Resultatet blev:

For de følgende tre punkter stemte 14 (V, A, B, Ø, F, C), mens Dansk Folkeparti stemte imod, da John Rosenhøj ikke kunne gå ind for:

  1. Lukning af torvet for biler i visse perioder af døgnet
  2. Eventuel fjernelse af parkeringspladser ved Rådhuset i forbindelse med eventuel etablering af en Folkepark
  3. Udarbejdelse af en stillingsbeskrivelse for en bymidtekoordinator

Flertallet på 14 godkendte derfor:

  1. At Byrådet vedtager byudviklingsstrategien
  2. At strategien samt tillæg efterfølgende digitaliseres som dynamisk dokument på planportalen og indstilles til Byrådets godkendelse
  3. At Odder Kommune i samarbejde med bl.a. Køb Odder igangsætter udarbejdelsen af en stillingsbeskrivelse for en bymidtekoordinator med forslag til finansiering af evt. ansættelse

For de følgende tre punkter stemte alle for:

  1. At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. til udarbejdelse af en parkeringsstrategi, - Byudviklingsstrategi for Odder Midtby.
  2. At der ydes tillæg til anlægsbevilling på 600.000 kr. til rådgiverydelser, - Byudviklingsstrategi for Odder Midtby.
  3. At Byrådet fastsætter rammer for en udviklingsproces for banearealerne, når erhvervelsen af arealerne er tilvejebragt.

Se hele debatten på Odder TV.

Logo for Odder NetTV

Læs mere i referatet fra byrådsmødet 

Baggrund for sagen

Byrådet vedtog i 2018 at iværksætte udarbejdelsen af en byudviklingsstrategi for Odder bymidte. Strategiudarbejdelsen startede i foråret 2018 efter tilsagn om støtte fra Realdania.

Strategiske afprøvninger
Frivillige bymidteaktører i Bymidteforum engagerede sig i en samskabende proces, hvor bymidtens fire unikke bymiljøer blev kortlagt, og strategiens vision, udviklingsprincipper og hovedgreb blev formuleret. I sammenhæng med de begyndende strategiformuleringer blev fire fysiske afprøvninger prioriteret og planlagt, herunder bl.a. Folkeparken, som fik mange besøgende og positiv omtale. Folkeparken skabte et nyt rekreativt mødested og knyttede en ny attraktiv forbindelse an mellem det stærke og robuste Kvickly-område til det raffinerede historiske bymiljø omkring Torvet.

Evaluering
Efter afviklingen af de fire fysiske afprøvninger evaluerede Bymidteforum dels på de respektive projekter, dels på samarbejde, kommunikation og det overordnede procesforløb.

Åbningstræk med tre anlægsprojekter
Evalueringen og den politiske proces i følgegruppen og Byrådet dannede basis for det foreslåede åbningstræk med de tre prioriterede anlægsprojekter – Folkeparken på Rådhusets parkeringsplads, Klimaboulevarden på Aabygade og omdannelsen af Torvet.

Åbningstrækket med de tre anlægsprojekter er grundlaget for ansøgningen til realiseringsrunden i Realdanias kampagne Hovedbyer på forkant. Realdania har d. 15. april offentliggjort, at foreningen vil støtte realiseringen af Folkeparken med 7,5 mio. kr.