penge

Byråd vil skærpe kravene til finansielle virksomheder

07. november 2018

Byrådet i Odder Kommune besluttede på mødet mandag aften at arbejde videre med et forslag fra De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om at skærpe kravene til leverandører og finansielle institutioner.

Forslaget skal drøftes videre i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på at sikre, at der i kommunens indkøbsaftaler og fremtidige udbudsforretninger til virksomheder og finansielle institutioner præciseres, at leverandører og finansielle institutioner ikke må medvirke til eller være involveret i hvidvask, skattely eller skatteunddragelse.

De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten begrundede bl.a. forslaget med:

”Odder kommune benytter Danske Bank som bankforbindelse. Danske bank blev valgt for perioden 1. juli 2015 frem til 30. juni 2019 med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Danske Bank har senest medvirket til at hvidvaske penge på op til 1.500 milliarder kr.Vi finder det vigtigt, at vi siger fra over sådanne samfundsundergravende tiltag.

Forslaget indebærer, at Odder Kommunes bankforbindelser ikke må medvirke til, at deres kunder kan unddrage sig skattebetaling ved at banken rådgiver eller involverer sig i hvidvask, skattely eller skatteunddragelse. Dette gælder nationalt og internationalt.

Odder Kommunes fremtidige udbud skal således fremover indeholde krav om, at leverandører og finansielle institutioner ikke må medvirke eller være involveret i hvidvask, skattely eller skatteunddragelse.”

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs referatet for byrådsmødet

Uddrag af debatten

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- Vi blev meget overraskede, da vi hørte om historien med hvidvaskning i Danske Bank, og hvem der i øvrigt var involveret. Det virker som om, der er et lag af de finansielle institutioner, som har mistet deres moralske kompas. Det er undergravende for hele velfærdssamfundet, og som kommune kan vi sige, at for så vidt de bliver dømt, opsiger vi aftalerne med dem. Det handler ikke kun om en bank, men generelt om virksomheder.

John Rosenhøj (O)
Ingen kan være imod det, du siger Leif. Det er jeg enig i, og det er ikke etisk. Sagen hører til i økonomiudvalget, men jeg vil gerne støtte forslaget. Vi skal bare huske, at det er banker, der ikke kan og ikke vil give tilbud.

Hans Hamman (V)
Det er helt I orden, at det bliver indført. Min bekymring er, om der er nogle banker tilbage i Danmark, men det er et godt signal at sende.

Lone Jakobi (A)
Den form for ulovligheder og svindel kan vi ikke være tjent med, og sagen skal videre i økonomiudvlaget.

Marianne Hundebøll (F)
Det er et signal til Danske Bank og alle andre banker om, at de skal opføre sig ordentligt. Og når staten kan lave en klausul om dette, så kan vi også.

Kresten Bjerre (B)
Det er ikke nemt at navigere i dette område, for så er der kun en anden bank, men det er vigtigt, at vi sender et signal.

Uffe Jensen (V)
Som jeg hører det, er vi alle enige om, at vi støtter forslaget. Vi kommer til at forholde os til det i Økonomiudvalget og nok også i byrådet, når vi skal have vores bankforretninger i udbud senere.

Forslag om investeringskatalog

De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten havde også fremsendt et forslag om, at direktionen i Odder Kommune udarbejder et katalog over initiativer, hvor der ved målrettede investeringer er en god business case med økonomisk gevinst og/eller bedre velfærd. Kataloget forelægges i forbindelse med budget-processen for budget 2020.

Byrådet besluttede efter en længere debat, at sende forslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget og medtage det i tilrettelæggelsen af budgetproceduren og tidsplanen for budgetlægningen for 2020 -2023.