Odder Kommunes byvåben

Byrådet bliver til en kommunalbestyrelse

13. april 2021

På mandagens møde bestemte et enigt byråd – der var flyttet tilbage i vante rammer i byrådssalen – at byrådet skal skifte navn, så man fremover kalder sig for en kommunalbestyrelse. Det var et forslag, som blev stillet af Enhedslisten, der mener at betegnelsen ”byråd” er med til at skabe signalforvirring og give det indtryk, at Odder by har særstatus i kommunen.

Beslutningen blev enstemmigt vedtaget, og den træder i kraft fra 1. januar 2022, hvor det nye byråd tiltræder.

Det blev sagt om sagen

Leif Gjørtz Christensen (Ø): ”Vi har stillet forslag om at vi både i daglig kommunikation og mere formelt bliver omtalt som kommunalbestyrelsen i Odder eller Odder Kommunalbestyrelse. Det er med sigte på at vise at vi ikke er byens råd, men hele kommunens bestyrelse. Vi tænker jo kommunen som helhed, og det ville være godt, hvis vi også signalerer det ud.”

John Rosenhøj (DF): ”Jeg har sympati med forslaget, og jeg forstår godt, hvad Enhedslisten mener. Jeg kan godt stemme for, men mit forslag er at vi ikke bruger tid på det nu, men i stedet venter til det nye byråd skal godkende styrelsesvedtægterne.”

Jan Gade (V): ”Vi stemmer for forslaget, og mener at det kan give en bedre sammenhængskraft i kommunen. Dog er vi enige med John i at vi skal vente til at styrelsesvedtægten alligevel skal ændres.”

Marianne Hundebøll (SF): ”Der er noget signal i ordet byråd, og næsten halvdelen af kommunens borgere bor i oplandet. Jeg er helt enig i at vi ændrer styrelsesvedtægten.”

Martin Mikkelsen (C): ”I Konservative bakker vi også op om forslaget. Der er en signalværdi i det, og det passer også med at vi skal til at snakke om landdistriktsstrategien, hvor vi skal binde by og land sammen.”

Lone Jakobi (S): ”I Socialdemokratiet kan vi også godt tilslutte os det her forslag. Vi er jo grundlæggende en kommunalbestyrelse, uanset hvad vi kalder, og jeg tror såmænd at flere af os bruger kommunalbestyrelse og byråd i flæng, afhængig af sammenhængen.