Boulstrup Forsamlingshus

Byrådsmøde i Boulstrup

18. december 2018

Det besluttede et flertal i byrådet mandag aften på årets sidste byrådsmøde.

Allerede da medlemmerne af Odder Byråd efter kommunalvalget havde de første drøftelser, var der enighed om at arbejde for mere borgerinddragelse og dialog. Under et møde med lokalrådene blev det foreslået at flytte et byrådsmøde ud i et forsamlingshus i oplandet, og Boulstrup Lokalråd var hurtige til at sige ja tak til at være værter.

Byrådets beslutning betyder, at byrådsmødet den 8. april skal holdes i Boulstrup Forsamlingshus kl. 17. Før byrådsmødet er der dialogmøde med Boulstrup Lokalråd. Det endelige program fastlægges i samarbejde med Boulstrup Lokalråd i begyndelsen af 2019.

17 stemte for forslag, mens John Rosenhøj (O) som den eneste stemte imod. 

Kresten Bjerre (B) stillede et forslag om, at der efter byrådsmødet i Boulstrup inviteres til borgermiddag med deltagelse af byrådets medlemmer og borgerne i Boulstrup og omegn. Resten af byrådet stemte imod det forslag.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg i debatten

Kresten Bjerre (B):
- Det er fint, at man vil borgerinddrage, men at flytte et byrådsmøde ud i oplandet giver ikke i sig selv borgerinddragelse. Jeg vil gerne konkret foreslå, at man i stedet for at holde en byrådsmiddag efter mødet holder en borgermiddag, hvor vi inviterer borgerne ind. Det vil være en måde at indlede en aktiv dialog med borgerne.

Marianne Hundebøll (F)
- Jeg stemmer for, at vi prøver at holde et byrådsmøde i Boulstrup. Det er fint at prøve det af og derefter evaluere, om det giver mening. Vi er en lille kommune og tæt på hinanden i forvejen. Jeg ved ikke, om jeg synes, at det giver mening, at vi skal vandre rundt. Vores borgerinddragelse skal have andre former, synes jeg.

Lone Jakobi (A)
- Vi stemmer for, og det er afgørende for os, at det at holde byrådsmøder uden for salen ikke må gå ud over mulighederne for, at man følge med over nettet hjemmefra, for det vil begrænse tilgængeligheden frem for at udvide den. Det her møde kan komme ud og ligge på Odder.dk, så andre kan kigge med. Lad os prøve det af og se, hvad der sker. I forhold til det borgerinddragende er det dialogmødet, der er mest inddragende for byrådet, og det er det, jeg glæder mig til.

John Rosenhøj (O):
- Det er noget sludder at kalde det bedre dialog med borgerne, for der er ingen dialog med borgerne. Jeg går ind for borgerinddragelse og dialog, men jeg går ikke ind for at flytte byrådsmødet til Boulstrup. Det er at lave forskel, fordi der er mange andre lokalråd, vi ikke besøger. Vi har gode faciliteter her i byrådssalen, og der er lavere omkostninger end ved at holde det i Boulstrup. Det giver heller ikke en reel borgerinddragelse og borgerindflydelse. Lad os holde de borgermøder, der er nødvendige, men byrådsmøderne hører til i byrådssalen

Martin Mikkelsen (C)
- Når det kommer til at skabe interesse for lokalpolitik, skal vi turde prøve noget nyt, og derfor bakker vi op om og ser frem til, at vi skal have et byrådsmøde i Boulstrup. Det emmer også af nogle rødder til dengang, da der var politiske debatter i forsamlingshusene, og det kan jeg godt lide.

Lone Riis (V)
- Vi tør godt afprøve det – også uden at vi kan streame mødet direkte på nettet. Lad os nu prøve det af, og så evaluerer vi efterfølgende.  

Lejf Gjørtz Christensen (Ø)
- Det er en prøvehandling. Det er ikke noget særligt stort. Lad os se, hvordan det virker, og så evaluerer vi bagefter.