Forslag om disruptionsråd

Sådan lød beskeden fra et flertal af byrådspolitikerne til et forslag fra Kresten Bjerre (B) om at nedsætte et disruptionsråd.

Kresten Bjerres forslag gik på, at der skal nedsættes en tænketank, som skal beskæftige sig med Odders fremtid i en verden i hastig forandring. Ifølge forslaget skal disruptionsrådet bl.a. afdække hvordan de hastige forandringer og digitale udfordringer, vi står overfor i den nære fremtid, vil påvirke fremtidens levevilkår i Odder Kommune.

- Disruption betyder noget, der forstyrrer, og det er det, der sker, når vi bliver påvirket af mange ting. Digitalisering og andet, der gør, at vi oplever en verden i forandring. Der er mange spørgsmål, der kan stilles om, hvordan det vil påvirke os, og det, jeg foreslår, er, at man i Odder Kommune ikke bare lader stå til, men også her trækker førertrøjen på og imødegår de forandringer og spørgsmål, sagde Kresten Bjerre (B).

Opbakning fra F og Ø
Forslaget fik opbakning fra SF og Enhedslisten, der sammen med Radikale stillede ændringsforslag om, at byrådet skulle beslutte at nedsætte et disruptionsråd snarest muligt.

- Vi stemmer for. Vi vil gerne finde ud af, hvad det handler om, og hvad der er, sagde Marianne Hundebøll (F).

Flertal sendte det videre
Flertallet på Dansk Folkeparti, Konservative, Venstre og Socialdemokraterne stemte imod dette, der dermed blev nedstemt med 12 stemmer mod fire.

Alle byrådsmedlemmer stemte for indstillingen fra borgmesteren, der gik på, at forslaget om et disruptionråd skal indgå som et tillæg til de forslag, som det nuværende Byråd har afgivet omkring den politiske arbejdsform i Odder Kommune, og som det nye byråd kan tage stilling til efter valget.

- Hvor mange råd skal vi have? Disruption er et buzz-word, der bliver kastet rundt i flæng. I min optik er det et ord, der oftest benyttes af de kulturradikale eller den kreative klasse, som et kampråb, mens de kaster sig ud i nogle meget løse forbindelser, sagde Jakob Taul (C).

- Vi har §17,4-udvalg. Hvorfor er der ikke kommet mere derfra. Men ideen er måske god nok. Vi skyder den til det næste byråd, så kan de træffe en beslutning, hvis de synes, at det er spændende, sagde Hans Hammann (V).

- Forslaget bærer præg af, at det er gået lidt stærk, og der er ingen overvejelse omkring den økonomi, der må følge med, hvis det skal give mening, sagde Lone Jakobi (A)

- Forslaget er ikke gennemarbejdet. Det er panik før lukketid, fordi der er valg, sagde John Rosenhøj (O).

Til indstillingen om at udskyde forslaget og lade det kommende byråds tage stilling til det sagde Ditte Marie Thejsen (Ø):
- Det er en uskik, at vi udskyder alting og sætter alt i bero, fordi der er valg i november.

Læs mere om sagen i dagsordenen til byrådsmødet 

Hør hele debatten i det arkiverede byrådsmøde

Logo for Odder NetTV