Byrådet sendte planer for sommerhusområder i høring

Det skete på et ekstraordinært byrådsmøde mandag aften den 7. august. 

Byrådets beslutning betyder, at borgerne i de kommende uger har mulighed for at komme med deres holdninger til planerne, når materialet sendes i høring.

Og det var netop, hvad flere af byrådsmedlemmerne opfordrede borgerne til.

Se byrådsmødet på Odder NetTV. På grund af en teknisk fejl, er der dog først lys på udsendelsen 15 minutter inde i mødet. 

Logo for Odder NetTV

Baggrunden for sagen er, at kommunerne har fået mulighed for at ansøge om nye udviklingsmuligheder inden for kystnærhedszonen. Det kan ske ved, at der udlægges udviklingsområder, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og ved omplacering af kystnære sommerhusområder.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et udkast til en kommuneplanstrategi med anbefaling om, at Assedrup udpeges som udviklingsområde, og at to uudnyttede sommerhusområder ved Saksild og Amstrup omplaceres med nyt sommerhusområde ved Saksild strand ved Posmosevej/Chr. Petersen vej samt et mindre område ved Rude Strand ved Rude Havvej/Lyngbakkevej.
 
Dette forslag besluttede byrådspolitikerne at sende i høring.

Læs mere i referatet fra byrådsmødet

Handler ikke om et konkret projekt
Borgmester Uffe Jensen (V) understregede indledningsvis, at sagen drejer sig om nogle placeringer af områder og ikke om konkrete projekter, som har været omtalt i offentligheden. 

- I dag er det alene arealerne, vi skal tage stilling til at sende i høring, og jeg er ærgerlig over, at debatten er startet skævt med et projekt, som måske aldrig bliver til noget, sagde han med henvisning til et privat sommerhusprojekt ved Saksild.

Elvin Hansen (A) understregede også, at det byrådet sender i høring ikke er et konkret projekt, men nogle mulige områder, og at der stadig er mange spørgsmål, der skal belyses.

- Sommerhusområdet giver også nogle muligheder for, at offentligheden får bedre adgang til stranden, og det kan have betydning for tilkørslen til stranden gennem Saksild. Det giver nok noget debat, sagde Elvin Hansen.

Kritik af processen
Kresten Bjerre (B) udtrykte utilfredshed med processen.

- Helt overordnet synes jeg, at det er en uskik, at der foretages så store ændringer i kommuneplanen. Jeg er kritisk over for processen, men lad os sende det i høring og se, hvad der sker, sagde Kresten Bjerre (B).

Det synspunkt bakkede Lars Grønlund (A) op om.

- Vi er kommet hovedkulds ind i sagen, og jeg håber, at der kommer nogle svar og nogle løsninger omkring placering, infrastruktur og klimaforhold i høringsperioden, sagde han.

John Rosenhøj (O) afviste kritikken af sagen:
- Jeg kan ikke forstå den kritik. Vi bytter to områder om med to andre og ikke andet, sagde han.

Fra de konservative var sagen også klar: 
- Vi går ind for indstillingen om at sende sagen i høring. Jeg opfodrer alle, som har en mening til at benytte muligheden for at komme med svar i høringsperioden, sagde Jakob Taul (C).

Fra Enhedslistens Ditte Marie Thejsen lød det: 
- Jeg er ikke stor fortaler for flere sommerhuse i Odder Kommune, men det vil gavne biodiversiteten, at man omlægger nogle sprøjtede kornørkener til et sommerhusområde, og det kan jeg måske godt se ideen i, sagde hun.

Brug for flere svar
Bjarne Pedersen (V) sagde, at man bør undersøge, om der kan være spørgsmål om erstatning ved at flytte områderne.  

- Vi skal have en god og grundig behandlng af sagen, der belyser, hvilke udgifter vi som kommunen kan få ved at flytte områderne.  

Samme synpunkt kom fra Ole Lyngby Pedersen (V), mens Hans Hammann (V) sagde:

- Vi glæder os til at læse høringssvarene. Det giver god mening, at man flytter et område med nogle sommerhusgrunde, der ikke kan sælges, til et områder, hvor man kan, men jeg vil ikke forholde mig til noget konkret projekt.

Niels Rosenberg (C) og Marianne Hundebøll (F) havde meldt afbud til mødet, mens Helle Jensen Møller (F) ikke deltog i behandlingen af sagen, da hun blev erklæret inhabil.