Cykelparkering ved Odder Station forbedres

23. oktober 2020

Over de kommende 2 år bliver der etableret flere cykelparkeringspladser ved Odder Station. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn om at støtte anlæg af 285 cykelparkeringspladser med 1,4 mio. kr., hvilket er 50% af omkostningerne.

På nuværende tidspunkt er der 117 eksisterende cykelstativer. Det er ønsket at disse udskiftes over 2 år med 285 nye. Der skal både være pladser på terræn og i stativer i 2 etager, samt særlige pladser til el-cykler og ladcykler.

Det samlede antal cykelparkeringspladser kan dermed stige med 168 cykelstativer ved stationen.

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttede på møde d. 11. August 2020 at bevilge 185.000 kr. fra puljen til Grøn omstilling som opstart af projektet, hvilket skal finansiere 50% af anlægget af projektets første etape, som er markeret med 2 og 3 på oversigtskortet. Den første etape består af 20 nye pladser mellem stationsbygningen og Pakhuset og 40 nye overdækkede pladser på den østlige side af banen ved Lillegade. De 40 nye pladser ved Lillegade erstatter de eksisterende 21 pladser, og der etableres ny belægning på arealet.

Anlæg af de øvrige nye pladser afventer næste års budgetforhandlinger.