Legeplads i Gylling

Cykelsti på vej

12. marts 2019

Arbejdet med cykelstien mellem Gylling og Ørting er nu nået så langt, at byrådet har sagt god for at gå videre med næste fase. Det betyder, at forvaltningen skal i dialog – afholde åstedsforretning  - med de lodsejere, der ejer jorden, hvor cykelstien skal gå. Målet er frivillige aftaler, men ekspropriation kan også komme på tale. Desuden skal projektet i begrænset udbud. 

- Jeg håber, at vi kan lave frivillige aftaler og få så smidig en sagsbehandling som muligt, sagde Ole Lyngby Pedersen (V).

- Vi har snakket om den sti i over 20 år, og det er dejligt, at man nu har lånt lidt penge, så vi kan komme i gang, siger Niels Rosenberg (C).

Byrådet har af afsat 9.300.000 kr. til forundersøgelser, projektering, arealerhvervelse og anlæg af cykelsti mellem Gylling og Ørting.

Ifølge tidsplanen forventes anlægsarbejdet igangsat medio august 2019 og afsluttet december 2019.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet