Børn leger med mobiltelefon

De små skal have iPad-kørekort

30. november 2020

Dét at et lille barn hjemmevant kan håndtere fx en tablet kan både virke imponerende og skræmmende. Men at kunne spille spil eller se videoer ledsages ikke automatisk af kritisk forståelse og handlemuligheder i forhold til de digitale medier. Disse kompetencer sammenfattes ofte under begrebet ’digital dannelse’, og det er fokus i et nyt projekt, som Børnehuset Vennelund og Odder kommune er kommet med i.

”Selv de ældste børn i vuggestue og yngste børn i børnehaven er fortrolig med både iPhone on iPad, derfor er der også brug for tidligt at sætte fokus på digital dannelse, således at børnene får et sundt og naturligt forhold til anvendelse af digitale medier. Og ikke mindst lære at både iPhone og iPad kan bruges til meget mere end spil og musik,” siger Annette Dam Andersen, der er leder af Børnehuset Vennelund.

Førskoleindsatsen vil blandt andet have fokus på, at børnene lærer om digital sikkerhed og får mulighed for at være kreative, eksperimenterende og gå på opdagelse med digitale teknologier i samvær med andre.

”Vi er meget glade for, at en række kommuner er involveret i vores indsats og dermed også ser behovet for at udvikle indhold og aktiviteter til brug i både deres respektive kommuner og i resten af landet. Og vi er taknemmelige for, at Nordea-fonden gør vores ambitiøse projekt muligt,” siger Stine Liv Johansen, Formand for Medierådet.

I første omgang er Vennelund med i udviklingsprojektet fra Odder Kommune hvorefter viden skal udbredes til resten af dagtilbudsområdet. Odder kommune arbejder med en samlet digital strategi fra 0 - 18 år for at styrke digital trivsel.

”Det er vigtigt, at dagtilbudsområdet arbejder med digital dannelse og digital pædagogik for der er brug for at sætte fokus langt tidligere end vi har været vant til - og det er Medierådets projekt en rigtig god anledning til”, siger Kristian Kilt, SSP konsulent i Odder Kommune.

Projektkommunerne deltager med forskellige områder i det samlede projekt. Vennelund skal indgå i Århus Universitets undersøgelse om digital anvendelse på førskoleområdet samt afprøve guidemateriale til forældregruppen. ”Det er en stor styrke ved projektet at også forældrene bliver involveret for forældrene har et vigtigt ansvar i arbejdet med digital dannelse”, siger Annette Dam Andersen.

Projektet bliver i første omgang sat i gang i Odder, Jammerbugt, Rudersdal og Greve.

Fakta om projektet

  • Medierådets førskoleindsats giver viden og vejledning til forældre om småbørn og digitale teknologier fra et mediesociologisk og børnefagligt perspektiv. Projektet udmunder i informationsmaterialer til brug i sundhedsplejen, forældreguide, videnssamling og en række konkrete aktiviteter med digitale teknologier, som kan anvendes i daginstitutionen, dagplejen og hjemmet.
  • Materialer og aktiviteter udvikles og testes i tæt samarbejde med sundhedsplejersker, pædagoger, dagplejere, børn og forældre i Jammerbugt, Odder, Rudersdal og Greve Kommune.
  • Som led i projektet udfører Aarhus Universitet en kvalitativ undersøgelse blandt småbørnsforældre om digitale teknologier og behov for viden og vejledning til at støtte samværet og dialogen om mediebruget i hjemmet. Desuden vil Medierådet se på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forældre om de 0-15 åriges skærmbrug, der udkom tidligere på året.
  • Førskoleindsatsen udrulles nationalt i foråret 2022, hvor landets kommuner således kan lade sig inspirere af aktiviteter, materialer og anbefalinger fra Medierådet til at kunne arbejde med digital dannelse for førskolebørnene. Ligeledes kan forældre med børn i målgruppen få konkrete råd og vejledning gennem materialerne.