Figurer der debatterer og stiller spørgsmål

Debat om budget 2021

18. august 2020

Grundet coronasituationen er dette års borgermøde om budget 2021 desværre aflyst. Men Odder Kommune står alligevel klar med en række tiltag, hvor du som borger, forening eller virksomheder kan give din mening til kende om, hvor pengene skal bruges.

Budgetmateriale 

Her kan du dykke ned i det budgetmateriale som politikerne har adgang til vedrørende budget 2021. 

Kom med dit indlæg på Facebook, LinkedIn eller Odder.dk 

Debat 2:

 Skriv dit indlæg i nedenstående formular: 

Kom med dine input til næste års budget: Debat 2

 Det er ligeledes muligt at skrive dit indlæg på Facebook eller LinkedIn.  Alle indlæg vil blive samlet og overdraget til byrådet d. 3. september.

Indkomne indlæg i debat 2:

Vi har simpelthen brug for et nyt Børnehus i Hou. Det er så vigtigt, vi også prioriterer oplandet, så Hou stadig kan være et attraktivt sted at bosætte sig.
Indlæg fra Emilie Brink Ramsdal

kommunen skal prioritere højest?
Odder kommune er en kommune for børnefamilier og jeg synes derfor at det er rigtig ærgerligt at der ikke er tilskud til hjemmepasning af egne børn. Flere og flere østjyske kommuner tilbyder betaling for hjemmepasning og hvis Odder kommune skal være konkurrence dygtig og tiltrække Børne familier, kan dette være en væsentlig faktor! Jeg er i netværk med mange hjemmepassere og jeg har inden for den seneste måned været i kontakt med 4 familier der overvejer at flytte til Odder, for at hjemmepasse, men da Skanderborg for nyligt er begyndt at tilbyde betaling for dette, er Skanderborg kommune en skarp konkurrent til Odder kommune. Jeg synes at det er ærgerligt at Odder kommune ikke anerkender den tryghed børn får ved at blive hjemmepasset og at dette på længere sigt er en styrke for både familien, barnet og kommunen.
Indlæg Alice Wienke Valdgaard

Nye faciliteter til børnehuset i Hou. Der er alt få få m2 og de er dårligt udnyttet til de mange børn.
Indlæg fra Carla Hauge

At få indført tilskud til hjemmepasning af egne børn 😊
Indlæg fra Lærke Taskenlund

For Hou er det meget vigtigt at der er gode børnepasningstilbud. Dette er vigtigt da vi gerne vil tiltrække nye unge familier. Derfor syntes jeg man skal prioritere at bygge et nyt børnehus hvor der er gode betingelser for både børnehave og vuggestuebørn og personale.
Indlæg fra Ulla Schartau

Få indført tilskud til hjemmepasning af egne børn. Det er allerede i gang i Skanderborg, Randers, Silkeborg mål. Det ville desuden øge fleksibiliteten ift. Kapaciteten i dagtilbud i særligt landområderne.
Indlæg fra Stinus Andersen

Forskønnelse af Torvet med henblik på at forbedre mulighederne for ophold i smukke omgivelser. Det er et af de bygningmæssigt smukkeste steder i byen, der er om sommeren sol hele dagen, og det har alle dage været et samlingspunkt i byen.
Indlæg fra Martin

Tilskud til hjemmepasning - der SKAL være et alternativ til institutioner og det er økonomisk svært når pengene ikke følger barnet.
Indlæg fra Sidsel

Hjemmepasning af egne børn, burde honoreres med et tilskud, bare se til vores naboer i Skanderborg.
Indlæg fra Jens Andreas

Tilskud til hjemmepasning. Pengene bør følge børnene.
Indlæg fra Kamma Klaening Holsting

Ny bygning til Børnehuset i Hou i forlængelse af skolen. Børnehave og vuggestue er vokset ud af det gamle hus og med en fælles beliggenhed vil Hou kunne tilbyde trygge fælles rammer for børnene fra 0-12 år. Sammen med dygtig ledelse og ditto medarbejdere vil det være super attraktivt for Hous børn (og forældre:-)) Jeg ønsker også at vi prioriterer mindst - men gerne mere - minimumsnormering på børneområdet.
Indlæg fra Karin Daugaard

Du har stadig mulighed for at lave indlæg i debat 1:

Skriv dit indlæg i nedenstående formular: 

Kom med dine input til næste års budget: Debat 1

Det er ligeledes muligt at skrive dit indlæg på Facebook eller LinkedIn. Alle indlæg vil blive samlet og overdraget til byrådet d. 3. september.

Indkomne indlæg i debat 1:

Ny udkørsel fra Østermarksvej ved gymnasiet mod Houvej og Rørthvej, trafikken er overbelastet på Lundevej!
Indlæg fra Eilert Lautrup

Frakørsel fra Østermarksvej ved gymnasiet mod Saksild og Hou, biltrafikken er markant tæt og støjende!
Indlæg fra Helle Lautrup

Cykelstierne.....!!!!
Indlæg fra Benny Schmidt

Asfaltering af pladsen ved Hou Medborgerhus er meget tiltrængt. Det er direkte farligt at gå på pladsen med de mange huller og løse sten. Og i den forbindelse evt en smart placering af affaldscontainere, så både husets gæster og skraldepesonale nemt kan komme til dem. TAK
Indlæg fra Joan Rathlou

Pladsmanglen i Hou børnehus skaber elendige arbejdsforhold for personalet og trange kår for vores børn. Ved at få en ny institution tættere på skolen sikrer vi, at børnene kan være i Hou fra vuggestuestart til 6.klasse i trygge og sammenhængende omgivelser. Dette betyder alt, hvis vi skal blive ved med at være et godt sted at være for os børnefamilier og gerne vil tiltrække flere.
Indlæg fra Lærke Kirkeby Breyen

Ifølge "Plan- og agenda strategi 2020" vil kommunen arbejde for etablering af etape 1 af den østlige omfartsvej fra Rude Havvej til Houvej. I budgettet for 2021-2024 ses kun at være afsat 500.000 kr. til Helhedsplan for Odder øst. Det forslår jo som en skrædder et vist sted. Det er meget vigtigt at få gang i denne vej hurtigst muligt af hensyn til udvikling af midtbyen, da trafikken på Banegårdsgade/Rådhusgade gang på gang sander til, og det bliver kun værre. Omfartsvejen vil jo så også kunne løse de problemer, som Lautrup anfører.
Indlæg fra Bjarne Langballe