Debat om Moria-flygtninge

11. november 2020

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten havde til mandagens byrådsmøde fremsendt beslutningsforslag om, at Kommunalbestyrelsen i Odder kommune retter henvendelse til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye med henblik på at meddele, at kommunen tilbyder at stille boliger og hjælp til rådighed for at huse vor forholdsvise andel af børn og deres eventuelle familier fra flygtningelejren Moria, såfremt regeringen beslutter at modtage flygtninge.

Der var dog ikke opbakning til forslaget, som Ø, B og F stemte for, mens V, A, C og O stemte imod. Det blev derfor nedstemt med stemmerne 13 mod 4.

Det blev sagt om forslaget

Ditte-Marie Thejsen (Ø): ”Først og fremmest tak for den positive respons, jeg har fået på forslaget. Det er det forslag jeg har fået mest positiv respons på, både på sociale medier, mail og når jeg møder folk i byen. Der er tale om en humanitær katastrofe, der får for lidt opmærksomhed i skyggen af coronakrisen og præsidentvalget i USA. Der er tale om børn og om liv og død, og ingen af dem der er i lejren ville vælge det, hvis de havde et andet valg. Det er også vores ansvar, når børn har brug for hjælp på Lesbos.”

Claes Jensen (A): ”Alle her i salen synes at det er en frygtelig situation i Moria-lejren, men hvordan skal vi hjælpe? Både økonomisk hjælp og at tage imod flygtninge er et nationalt anliggende. I Odder Kommune har vi et stærkt samfund med borgere, der vil lægge mange kræfter i at tage imod flygtninge. Vi både kan, vil og skal hjælpe og påtage os en del af ansvaret - fra det øjeblik regeringen beslutter at vi skal. Hvis folketinget og regeringen beslutter at kommunerne skal modtage flygtninge, hjælper Odder Kommune gerne ved at påtage os vores del af ansvaret.”

John Rosenhøj (O): ”Det gør mig ondt at det er børn, det går ud over, for børn er uskyldige. Der er tale om migranter, der er sendt over Middelhavet, fordi man har spekuleret i familiesamføring. Men Claes Jensen har fat i det rigtige, det er et statsligt og ikke et kommunalt anliggende. Hvis staten vedtager det, så må vi gøre det. Men jeg gør det ikke frivilligt. Vi fik flere flygtninge end gennemsnittet i 2016, og har stadig flere end gennemsnittet. Vi vil gerne hjælpe, men det skal ske i nærområdet.”

Jan Gade (V): ”Vi bliver alle sammen påvirket af de mails, vi har fået og af at se, hvad der sker. Men det er en sag for folketinget, EU og resten af verden. Odder Byråd kan og skal ikke føre landets flygtningepolitik. I Venstre mener vi at man skal tage imod, hvis regeringen beslutter at Odder Kommune skal modtage flygtninge. Men det er en sag for regeringen, ikke landets byråd. Sag fra moderpartierne for at lægge pres på regeringen. Vi kan dog støtte op om A’s ændringsforslag.”

Marianne Hundebøll (F): ”Det er utopi at tro at vi kan lukke øjnene for det, der sker i Moria-lejren. Nogle vil sige hvorfor vi lige skal hjælpe dem dem? Det skal vi, fordi det gør en kæmpe forskel for de børn, man hjælper. Og hvorfor skal Odder Kommune så løfte sådan en opgave? Det skal vi, fordi vi er en lille kommune, der står frivillige klar til at hjælpe. Det er så stærkt og jeg kan ikke rose de frivillige nok.”

Kresten Bjerre (B): ”Vi støtter fuldt og helt op om SF og Enhedslistens forslag. Der er intet i forslaget, som vi ikke kan gå ind for, jeg ærgrer mig kun over at jeg ikke nåede at blive medstiller på det.”

Martin Mikkelsen (C): ”I Konservative mener vi grundlæggende at antallet af flygtninge og indvandrere har betydning for en kommunes sammenhængskraft. Men det internationale samfund har svigtet i den her sag. Derfor kan vi godt bakke op om at vi skal modtage, hvis regeringen og folketinget beslutter det. Men det skal være klart, hvor mange vi skal modtage og der skal være sikkerhed om fuld økonomisk kompensation.”