Debat om skolerne og bestyrelserne

Efter ændringerne af skolestrukturen i Odder Kommune, er styrelsesvedtægterne også blevet ændret.

Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti sagde på byrådsmødet mandag den. 18 december god for den nye styrelsesvedtægt. Enhedslisten, SF, De Radikale og Konservative stemte imod. Således var der 13 for og 6 byrådsmedlemmer imod.

Se det arkiverede møde på Odder TV

Logo for Odder NetTV

Læs referatet fra byrådsmødet

Uddrag af politikernes indlæg:

Anne Bonefeld (V):  
- Der var frustrationer i begyndelsen, men jeg synes, at med dette forslag er vi kommet langt. Jeg vil sige tak til de bestyrelser, der har deltaget i rigtigt mange møder for at arbejde med styrelsesvedtægten. Vi står med et godt udkast til, hvordan det skal se ud, sagde hun og tilføjede:

- Vedtægten giver ejerskab ud til vores nye bestyrelser og råd, så de selv kan sætte mål og afgøre, hvem de vil have med. I venstre har vi stor tiltro til, at arbejdet lykkes, men det kræver, at forældrene går med og sætter sig for bordenden.

Kresten Bjerre (B):
- Når man hører formanden for børn, unge og kultur-udvalget, Anne Bonefeld, kunne man foranlediges til at tro, at frustrationen på skolerne er væk. Det er den ikke, og det kan man også læse af landsbyordningernes høringssvar. Jeg synes ikke, at det er en god vedtægt, og jeg tror ikke, at det kommer til at fungere efter hensigten. Jeg stemmer imod og markerer min utilfredshed med måden, man har fået dette til fungere på. Jeg håber selvfølgeligt, at det kommer til at gå alligevel, og jeg vil følge det tæt.

Marianne Hundebøll (F):
- Skolerne skal have en styrelsesvedtægt, men jeg kan ikke stemme for dette. Den der med at lave fire skoler, fire økonomier og en bestyrelse, tror jeg ikke på. Enten må man lave en bestyrelse og en skole eller, som jeg synes, fire skole og fire bestyrelser. Jeg synes også, at ungdomsskolen er forkert placeret på en folkeskole. Men nu må vi se, og jeg er spændt på, om der kommer besparelser ud af det hele.

Lone Jakobi (A):
- Jeg er enig i, at det har været en lang proces, der begyndte med de ledelsesmæssige sammenlægninger og budget 2017. Da vi gik med i budgetforliget, var det afgørende for os, at der stadig skulle være plads til at beskæftige sig med trivsel lokalt og at lade skolerne have deres særkende samt rollen som kulturinstitutioner. Det synes vi er blevet godt masseret ind i den styrelsesvedtægt. Vi er optaget af, hvordan forældredemokratiet har det, og vi vil nødigt have, at det bliver svækket. Jeg er godt tilfreds med, at vi skal evaluere om to år, og indtil da giver ro til at lade det falde på plads.

Jakob Taul (C):
- Politik er det mulige kunst, og vi er glade for, at der kommer en evaluering i 2020, men vi vedholder vores kritik af skolestrukturen. Vores kritik handler primært om kvalitet i bestyrelserne, ejerskab i oplandet og ungdomsskolen. Der ligger et stort og flot stykke arbejde, men det bliver uden konservative stemmer, og dette er en af de sager, jeg vil følge aktivt, selv om jeg ikke er stemt ind i byrådet den kommende periode.

John Rosenhøj (O)  
- Jeg ser stadig, at der er mulighed for, at skolerne kan udvikle sig individuelt, og jeg respekterer dette kæmpe arbejde, der er blevet gjort. Jeg nærer ikke den skepsis, nogle gør. Jeg tror, at en central økonomisk styring er fornuftig.

Baggrund

  • Siden februar 2017 har styrelsesvedtægten været drøftet og kvalificeret i et samspil mellem Børn, Unge og Kulturudvalget, formændene for skolebestyrelserne, skolebestyrelserne og forvaltningen. Den har også været sendt i høring hos bestyrelserne på skolerne.
  • Læs om høringssvarene i dagsordenen til mødet.
  • Til foråret afholdes der valg til de nye bestyrelser, der træder i kraft til august 2018. De siddende bestyrelser viderefører arbejdet indtil da.
  • Ordningen evalueres i 2020.

Om Odder Kommunes skoler

  • Odder Kommunes skolevæsen består af 6 folkeskoler i følgende skoledistrikter: Gylling, Hou, Hundslund, Parkvejen, Saksild, Vest
  • Der er etableret fælles ledelse og bestyrelse af fire landsbyordninger, som alle indeholder dagpleje, dagtilbud og skole (landsbyordninger) for følgende fire skoledistrikter: Gylling, Hou, Hundslund og Saksild
  • Herudover er der etableret fælles ledelse og bestyrelse for Parkvejens Skole og Ungdomsskolen.
  • Vestskolen består af to geografisk adskilte afdelinger: Skovbakken og Vestermarken