Biffen i Odder

Debatmøde om Odder Kulturhus

18. februar 2019

Biffen inviterer til et åbent debatmøde om etablering af et kulturhus i Odder.
Debatmødet afholdes i Biffen mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00.


Oplæg ved
• Formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, Odder Kommune Lone Jakobi
• Formand for bestyrelsen for Skanderborg Kulturhus Ebbe Larsen
• Programplanlægger ved ARoS, tidligere næstformand i Kulturhusene i Danmark og
tidligere leder af Godsbanen Ole G. Jørgensen


På den nyligt afholdte stiftende generalforsamling i Odder Kulturforening blev kulturhus af
flere mødedeltagere nævnt som ét af de områder, som den nye forening bør arbejde med.
Biffen ønsker med debatmødet ikke at blande sig i Kulturforeningens arbejde, men
Biografforeningen vedtog på sidste års generalforsamling, at man skulle undersøge
interessen for netop et kulturhus i Odder.
Tilmelding via Biffens hjemmeside, www.biffen-odder.dk.
Biffen byder på kaffe og te. Der er gratis adgang.