Pige i kløvermark

Deltag i Bioblitz ved Sondrup Strand

22. august 2019

Odder Kommune er i gang med at udarbejde en biodiversitetsplan, som skal skabe bedre forhold for de vilde dyr og planter og øge kendskabet hertil.

Grønt Råd, med Danmarks Naturfredningsforening som tovholder, indbyder i den forbindelse til Bioblitz ved Sondrup Strand og Skablund Skov lørdag den 31. August, kl. 10-16.

Bioblitzen går ud på at kortlægge så mange forskellige træer, buske, urter, svampe, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, fisk mm. som muligt inden for et afgrænset område og tidsrum. 

Alle inviteres til at deltage i denne kortlægning af arter på Naturstyrelsens areal ved Sondrup Strand og Skablund Plantage. Arterne indgår i en naturdatabase.

Mødested er den store P-Plads ved Sondrup Strand med indkørsel lige før Sondrupvej 90 (nedgang til badebroen).

Medbring evt. poser og syltetøjsglas til indsamling og smartphone til indberetning af arter.

Af hensyn til planlægningen kan man tilmelde sig arrangementet på jope@kandidatforum.net

Deltagere tilbydes forplejning i løbet af dagen.