Horskær ved Gyllingnæs

Deltag i debatten om Odder Kommunes fremtid

07. februar 2020

Åbent hus på Centralhotellet i Odder

Som en del af den offentlige høring holder vi åbent hus på Centralhotellet på Torvet i Odder tirsdag den 17. marts 2020 kl. 17.30 – 19.30.

På mødet kan du høre om og komme med synspunkter til ”Plan- og Agenda 21 strategi 2020”. Strategien beskriver overordnet følgende emner:

  • Byudvikling og liveability
  • Natur og friluftsliv
  • Klima og energi
  • Infrastruktur og mobilitet

Vi vil opfordre dig til at møde op til debat og give din mening. Da Odder Kommune er vært ved en lille forfriskning er der tilmelding til arrangementet. Du kan tilmelde dig på mail til plan@odder.dk.

Hvis du vil vide mere

Her kan du kan læse Plan- og Agenda 21 strategi 2020, samt redegørelse for Plan- og Agenda 21 strategi 2020 og tilhørende Miljøvurdering. Alternativt kan du finde planstrategien på planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

Høring frem til den 3. april 2020

Du kan sende dine bemærkninger på mail til plan@odder.dk. De skal være os i hænde senest den 3. april 2020.

Den videre proces

Når offentlighedsfasen er slut, vil de modtagne høringssvar blive behandlet af Byrådet. Byrådet vil på den baggrund tage stilling til, om der skal ske ændringer i planstrategien. Herefter vil den danne grundlag for revisionen af kommuneplanen.