Demensbanner

Demens: Cafemiddage og kursus

Cafeeftermiddage for dig der har hukommelsesproblemer og din familie

Du og din familie inviteres til Cafeeftermiddage, hvor der er mulighed for samvær med andre i samme situation.

Det er forskelligt hvad eftermiddagene indeholder, men vi garanterer, at der vil være plads til sang, musik og hyggeligt samvær.

Tid:

 • Onsdag den 8. august kl. 14-16
 • Onsdag den 26. september kl. 14-16
 • Onsdag den 24. oktober kl. 14-16
 • Onsdag den 28. november kl. 14-16
 • Onsdag den 12. december kl. 14-16

Sted

 • Ålykkecenterets store klubrum 

Der vil være repræsentanter til stede fra kommunens demensteam.

Der kan købes kaffe og kage for 20 kr.

Tilmelding ikke nødvendigt
Ved spørgsmål kan du kontakte:
Demenskoordinator Susan Kaagh på 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk

Cafeeftermiddagene er arrangeret i et samarbejde mellem Ældresagen i Odder og Odder kommune.

Kursus for pårørende til personer med demens

Er du pårørende til en person med demens, så har du muligheden for at deltage i denne kursusrække, om at have demens tæt inde på livet.

Kurset er både for dig, der er ny i rollen som pårørende til en person med demens og dig der i flere år har været pårørende.

Du vil på kurset få viden om demens og støtte til at omsætte din viden til nye handlemåder. Du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre, følelser og handlinger og derved vil dit samspil med personer med demens være i fokus.

Undervisningen bliver varetaget af kommunens demenskoordinator/demenskonsulent, og vi får besøg af gæsteundervisere. Kursusforløbet integrerer erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Der vil være forskellige emner fra gang til gang, så det anbefales at man så vidt muligt deltager i hele kursusrækken, men det er ikke et krav og man kan godt starte midt i en kursusrække.

Dato:

 • Onsdag den 15. august
 • Onsdag den 19. september
 • Onsdag den 24. oktober
 • Onsdag den 21. november
 • Onsdag den 19. december

Sted:

 • Ålykkecenteret 5, 8300 Odder

Er du ægtefælle eller nær ven, så ses vi kl. 13.30-15.30.

Er du søn/datter eller svigersøn/svigerdatter, så ses vi kl. 17.30-19.30.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og lidt sødt for 15 kr.
Tilmelding før den første gang du deltager til demenskoordinator Susan Kaagh på tlf. 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk