Demens: Cafemiddage og kursus

Cafeeftermiddage for dig der har hukommelsesproblemer og din familie

Vi planlægger eftermiddagene i fællesskab, men vi garanterer, at der vil være plads til sang, musik og hyggeligt samvær.

Tid:

 • Onsdag den 24. januar 2018 kl. 14-16
 • Onsdag den 28. februar 2018 kl. 14-16
 • Onsdag den 25. april 2018 kl. 14-16
 • Onsdag den 23. maj 2018 kl. 14-16
 • Onsdag den 13. juni 2018 kl. 14-16

Sted:

 • Ålykkecenterets store klubrum

Der vil være repræsentanter til stede fra kommunens demensteam.

Der kan købes kaffe og kage for 20 kr.

Tilmelding ikke nødvendigt
Ved spørgsmål kan du kontakte:
Demenskoordinator Susan Kaagh på 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk

Cafeeftermiddagene er arrangeret i et samarbejde mellem Ældresagen i Odder, Alzheimerforeningen Østjylland og Odder kommune.


Kursus for pårørende til personer med demens

Du vil på kurset få viden om demens og støtte til at omsætte din viden til nye handlemåder. Du får indsigt i dine egne reaktionsmønstre, følelser og handlinger, og derved vil din egen sundhed også være i fokus.

Undervisningen bliver varetaget af kommunens demenskoordinator/demenskonsulent, og vi får blandt andet besøg af en jurist, en psykolog samt en præst. Kursusforløbet integrerer erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Målgruppen for kurserne er både dig, der er ny i rollen som pårørende til en person med demens og dig der i flere år har været pårørende. Afhængig af både emner og deltagere vil der de enkelte kursusgange ske opdeling af deltagerne, så indholdet på dagen bliver målrettet den enkelte deltager bedst muligt.

Dato

 • Onsdag den 17. januar 2018
 • Onsdag den 21. februar 2018
 • Onsdag den 18. april 2018
 • Onsdag den 16. maj 2018
 • Onsdag den 20. juni 2018

Sted

 • Vitapark: Vitavej 67
  Sundhed og Omsorg

Er du ægtefælle eller nær ven så ses vi kl. 13.30-15.30.

Er du søn/datter eller svigersøn/svigerdatter så ses vi kl. 17-19.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og lidt sødt for 10 kr.

Tilmelding ikke nødvendig. Ved spørgsmål kan du kontakte:
Demenskoordinator Susan Kaagh på 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk