Demens

Har du en forælder, som har en demensdiagnose eller har symptomer på demens

Vi har et forum, hvor du kan få viden om demens samtidig med, at du møder andre, som også har en forælder (el. svigerforælder) med diagnosen demens eller med symptomer på demens.

Vi mødes den 2. tirsdag i hver måned kl. 17-19

Vi mødes på følgende datoer:

 • Tirsdag den 15. august
 • Tirsdag den 12. september
 • Tirsdag den 10. oktober
 • Tirsdag den 14. november
 • Tirsdag den 12. december

Adressen er: Vitapark – Visitationen - Vitavej 67 dør 4

Formålet med møderne er at give deltagerne: 

 • Mulighed for at få viden om demens 
 • Mulighed for at møde andre personer, som står i samme situation.
 • Mulighed for at give hinanden støtte, forståelse og måske gode råd.
 • Mulighed for at få vejledning, rådgivning og støtte fra kommunens demenskoordinator eller demenskonsulent, som har viden og erfaring med demens.

Tilmelding ikke nødvendigt. Der vil være mulighed for at købe kaffe/te

Ved spørgsmål kan du kontakte:
Demenskoordinator Susan Kaagh på 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk

 

Cafeeftermiddage for dig der har hukommelsesproblemer og din familie

Du og din familie inviteres til Cafeeftermiddage, hvor der er mulighed for samvær med andre i samme situation.

Vi planlægger eftermiddagene i fællesskab, men vi garanterer, at der vil være plads til sang, musik og hyggeligt samvær.

Tid:

 • Onsdag den 16. august kl. 14-16
 • Torsdag den 14. september kl. 14-16
 • Onsdag den 25. oktober kl. 14-16
 • Onsdag den 22. november kl. 14-16
 • Onsdag den 13. december kl. 14-16

Sted:

 • Ålykkecenteret, Aktivitetshusets

Der vil være repræsentanter til stede fra kommunens demensteam.

Der kan købes kaffe og kage for 20 kr.

Tilmelding ikke nødvendigt
Ved spørgsmål kan du kontakte:
Demenskoordinator Susan Kaagh på 87 80 37 16 eller mail: susan.kaagh@odder.dk

Cafeeftermiddagene er arrangeret i et samarbejde mellem Ældresagen i Odder, Alzheimerforeningen Østjylland og Odder kommune