Ny kreativ skole til børn og unge

Ny kreativ skole til børn og unge

05. december 2019

Streetart, podcast, teater og billedskole. Det er nogle af de tilbud, som Den Kreative Skole i Odder Kommune kommer til at rumme, når den åbner til januar 2020. Den kreative skole er et partnerskab mellem Odder Ungdomsskole, Odder Musikskole og Odder Bibliotek, og den henvender sig til børn og unge i alderen 6-25 år. 

- Den kreative skole er hverken musikskolen, biblioteket eller ungdomsskolen, men noget helt nyt. Den er et partnerskab mellem os, som netop giver mulighed for at skabe noget mere. Derfor har Den Kreative Skole heller ikke en fast lokation. Arrangementerne og undervisning kommer til at foregå der, hvor det giver mest mening i forhold til indholdet, siger Allan Malver, der er leder af Odder Biblioteket. 

Tilbud til flere 
Det overordnede formål med Den Kreative Skole er at give børn og unge adgang til kreative fællesskaber, hvor de kan udvikle deres evner og færdigheder for at kunne udtrykke sig kreativt og kunstnerisk. Skolens formål er også at understøtte spirende talenter og give plads og rum til fordybelse og dygtiggørelse. 

- Det er vigtigt, at Den Kreative Skole bliver et sted, hvor børn og unge føler sig hørt, set og inddraget, når vi udvikler de forskellige tilbud. Derfor skal vi undersøge og lytte til, hvad de unge og børnene er optaget af i forhold til aktiviteter og indhold. Inddragelse af børnene og de unge bliver helt afgørende for, hvordan Den Kreative Skole kommer til at udvikle sig, siger pædagogisk leder på Odder Ungdomsskole Jakob Klode. 

Foreninger og private kan være med
En del af tanken med Den Kreative Skole er, at foreninger og private også kan byde ind med et undervisningsforløb. 

- Vi håber, at der er mange, der vil bakke op om Den Kreative Skole, sådan at vi får nogle tilbud, der er lokalt forankret, og måske nogle spændende ideer, som vi ellers ikke havde tænkt på. Vi vil både støtte op om de nuværende kreative miljøer og tilbud og understøtte, at der kommer nogle helt nye kreative tiltag. Vi håber, at der er nogle, der tager bolden op og kommer med nogle gode forslag til os, siger Steen Hattesen, der er leder af Odder Musikskole. 

Det gode børneliv
Formanden for Odder Kommunes Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalg, Lone Jakobi (S), glæder sig over, at Odder Kommune nu får en kreativ skole.

- Vi har arbejdet på det over længere tid, og nu tror jeg, at vi har fundet en form, der virker, og som sikrer, at der er spændende tilbud til alle børn og unge i Odder Kommune. Det bliver en kreativ skole, hvor børn og unge får en tydelig stemme, og så er det med til at bidrage til det gode børne- og ungdomsliv i Odder Kommune. Begge dele er væsentlige punkter i vores nye Børne- og Unge-politik, siger hun. 

Aktiviteterne i Den Kreative Skole begynder fra januar 2020, og der kommer mere information om tilmelding og om de enkelte tilbud på Odder.dk. 

Fakta: Den Kreative skole

  • Den Kreative skole er et etableret partnerskab mellem Odder Ungdomsskole, Odder Musikskole og Odder Bibliotek.
  • Skolens formål er at udvikle elevernes evner og færdigheder for at kunne udtrykke sig kreativt og kunstnerisk skabende og at være en kulturel dynamo i Odder kommune, som understøtter de eksisterende kreative tilbud, samt etablerer nye, hvor der er behov for det. 
  • Den Kreative Skole henvender sig til børn og unge i alderen 6-25 år med et overordnet sigte på at give børn og unge mulighed for adgang til inkluderende fællesskaber hvor der arbejdes med at understøtte og styrke deres læring, udvikling, trivsel og dannelse. 
  • Den Kreative Skoler drives med udgangspunkt i et årligt budget på 150.000 kr., som er afsat på det kommunale budget. 

For yderligere informationer: 
Pædagogiske leder på Odder Ungdomsskole, Jakob Klode, tlf. 24 88 48 88 ,
e-mail.: jakob.klode@odder.dk