Der kommer flere erhvervsgrunde

Der er gang i erhvervslivet i Odder Kommune, og kommunen har derfor kun få byggemodnede erhvervsarealer tilbage ved Jernaldervej.

Byrådet har derfor sagt godt for, at der bliver sat gang i byggemodningen af den resterende del af erhvervsudstykning ved Jernaldervej.

Der er på budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 4.540.000 kr. til etablering af resterende adgangsveje til erhvervsudstykningen ved Jernaldervej, og der afsættes 2,97 mio. kr. til færdiggørelse i 2019 og 2020.

Erhvervsudstykningen på Jernaldervej i Odder