Deltagere ved dialogmøde om klimatilpasning i Odder Kommune

Dialogmøde om klimatilpasning

Jeg glæder mig til at få snakket problemerne igennem og få belyst, hvad der kan gøres, indledte Formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Ole Lyngby Pedersen (V). Derfra tog tre eksperter over for at fortælle om, hvordan de store oversvømmelser den 14. august i år egentlig kunne ske, og beredskabets arbejde under hændelsen.

Formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Ole Lyngby Pedersen (V)
Formand for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Ole Lyngby Pedersen (V) indledte og afsluttede dialogmødet 

Thomas Stampe Petersen fra det rådgivende ingeniørfirma, Orbicon, kunne fortælle, at der faldt 105 mm regn over tre timer ved Fillerup. Det gjorde, at vandet i Odder Å ved Fillerup stod en halv meter højere end det hidtil højeste målte. Den store mængde af vand skulle på sin vej gennem åen passere Odder by. Ved Mejerivej flyder der normalt 100 liter vand forbi i sekundet, mens der den 14. august blev målt 7300 liter i sekundet.

- Den store vandmængde ved Fillerup bliver karakteriseret som en 1000 års-hændelse, imens oversvømmelserne ved Odder Museum er mindst en 100 års-hændelse. Problemet er, at der falder mere og mere regn, så vi kan forvente, at hændelserne bliver hyppigere, sluttede Thomas Stampe Petersen.

Thomas Stampe Petersen fra det rådgivende ingeniørfirma, Orbicon
Thomas Stampe Petersen fra det rådgivende ingeniørfirma, Orbicon

Anders Rathcke fra Østjyllands Brandvæsen berettede om, at Odder Brandvæsen havde to hold i gang i Odder under oversvømmelserne og alene på Mejerivej flyttede de tre millioner liter vand. Østjyllands Brandvæsen skal i sådanne situationer først og fremmest fokusere på skader på infrastruktur, liv og væsentlige værdier.

Anders Rathcke, Østjysk Brandvæsen
Anders Rathcke fra Østjysk Brandvæsen fortalte om en udsædvanlig travl dag den 14. august

Hvad kan man selv gøre?
Peter Bassø Duus fra Orbicon gav gode råd til, hvordan man selv kan hjælpe med at forhindre oversvømmelser.
- Man kan fx lave volde på husets grund, kanter ved kældertrapper, skot ved døre. Desuden vil det være en god ide at have sandsække liggende, hvis man bor udsat for vand.

Odder Kommunes Klimatilpasningsplan
Teknisk chef, Casper Grønborg og biolog Steen Terkildsen fortalte om Odder Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014.
Planen indeholder fem indsatsområder, hvor der er afsat 7 mio. kr. over to år til afhjælpe problemer med oversvømmelser. Der er desuden søgt om pulje på 3 mio. kr. til yderligere indsats.

Casper Grønborg, teknisk chef
Casper Grønborg gav status på arbejdet med klimatilpasning

Heftig debat
Mødet sluttede med en livlig debat, hvor beboere fra bl.a. Mejerivej, Østergade, Rosensgade og kolonihaveejere fortalte om deres personlige oplevelser med oversvømmelser - og hvad de mente burde gøres ved problemerne.
Nogle af de forslag, der kom fra borgerne, var at lave et stort regnvandsbassin ved Alleen, fjerne- eller hæve broer der spærrer for vandet, rense Odder Å bedre og fjerne slam fra åens udmunding i Norsminde Fjord.

Deltagere på dialogmøde om klimatilpasning
Der var stor diskussionslyst blandt deltagerne på dialogmødet

Kommunaldirektør Henning Haahr opfordrede alle til at indsende deres observationer, så der kan laves et samlet overblik. Han sagde desuden:
- Der er afsat 7 millioner og vi håber på yderligere tre millioner til at få styr på vandet. Vi står i startblokken til at etablere løsninger.

Kommunaldirektør Henning Haahr
Kommunaldirektør Henning Haahr bad forsamlingen om at henvende sig til kommunen og ikke til Samn med deres meldinger

Formanden for miljø-, teknik og klimaudvalget, Ole Lyngby Pedersen, afsluttede mødet med at sige:
- Vi skal finde de rigtige løsninger. Byrådet skal finde pengene, og det håber jeg kan lade sig gøre.

Slides fra mødet: