Visualisering af mulig forbindelse over Kattegat. Illustration: Gottlieb Paludan Architects

Digitalt borgermøde om Kattegatforbindelse

29. september 2020

Den 5. oktober klokken 19-21 bliver der afholdt informationsmøde om en mulig kommende forbindelse over Kattegat. Det møde skulle være holdt fysisk, men af hensyn til de nye retningslinjer i forbindelse med corona-smitten, bliver det nu digitalt. Mødet kommer dog til at minde meget om de fysiske møder, fortæller Ulrik Millandt Larsen, der er projektchef hos Vejdirektoratet.

”Vi har forsøgt at udvikle et koncept, der minder om et fysisk møde, således at vi både laver en grundig præsentation af vores undersøgelser og tager os tid til at besvare spørgsmål fra borgerne. Vi er selvfølgelig ærgerlige over ikke at kunne møde borgerne i de kommuner, der bliver berørte af projektet, men med den nuværende situation taget i betragtet synes vi, at dette er den bedste løsning,” siger han.

På mødet vil projektgruppen fortælle om den igangværende forundersøgelse af konsekvenserne ved en fast forbindelse over Kattegat samt de mulige linjeføringer. Her dykker de blandt andet ned i emner som:

  • Mulige placeringer af vej- og banekorridorer på land og over hav
  • Miljø og natur
  • Anlægsteknik for bl.a. kyst-til-kyst-forbindelsen
  • Trafik
  • Samfundsøkonomi og effekter på erhvervslivet

Mødet vil fokusere på forholdene i Østjylland og de områder, der kan blive berørt af projektet. Det gælder ud over Odder også Horsens, Skanderborg og den sydlige del af Aarhus Kommune.

Du kan læse mere om mødet, og hvordan du tilmelder dig, her på Vejdirektoratets hjemmeside.