to hjemmehjælpere

Digitalt træningsforløb for ældre borgere

11. marts 2019

Formålet med det digitale træningsforløb er, at øge borgernes fysiske styrke, så de kan blive mere selvhjulpne i hverdagen. Det kan f.eks. være øvelser, hvor de skal øve sig i at gå mere med en rollator, balanceøvelser, selv rejse sig fra sengen eller øvelser rettet mod personlig pleje.


I opstartsfasen deltager ca. 40 borgere og 30 hjemmehjælpere i forløbet med digital træning i hjemmet.
Hjemmehjælperne uddannes i, hvordan de skal bruge det digitale træningsprogram, som tilpasses den enkelte borgers behov og kunnen.
Træningsforløbet finder sted de kommende tre måneder og selve træningen udføres to gange ugentligt á 20 minutter. Både borgere og hjemmehjælpere ser frem til forløbet, som vil give en helt anden kontakt mellem deltagerne. Især hjemmehjælpernes indgående kendskab til borgerne er en fordel i dette forløb, fordi den viden hjælperne har om borgernes kunnen og formåen, ses som en styrke i træningsforløbet.


Samtidig er forløbet med til at tilføre et kompetenceløft hos hjemmehjælperne i forhold til digitale arbejdsredskaber og nye arbejdsopgaver.
For at give borgere og hjemmehjælpere det mest optimale forløb, afsættes der tid til træningen i hverdagen og der oprettes flere ruter, således at de faste hjemmehjælpere står for screeningforløb og opstart af træningsforløb med borgerne.