Brandbil

Direktør i Østjyllands Brandvæsen fratræder sin stilling

21. december 2018

Østjyllands Brandvæsen har indgået en aftale med direktør Lars Hvid om at afslutte samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Beslutningen kommer i forlængelse af den seneste tids uro i Østjyllands Brandvæsen, og parterne er enige om, at der er brug for ro omkring Østjyllands Brandvæsen, så bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne kan fokusere på opgaverne i brandvæsenet.

Lars Hviid blev 5. december fritaget for tjeneste af bestyrelsen, der ønskede at undersøge en række forhold omkring sammenhængskraften og trivslen i Østjyllands Brandvæsen.

For at sikre både det daglige beredskab og kriseberedskabet, blev afdelingschef Anders Rathcke udpeget som stedfortræder for direktøren med ansvar for de operative opgaver, vagtcentralen og kriseberedskabet. Samtidig blev direktør Hosea Dutschke fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune tilknyttet til at skabe en robust og stærk ledelse. Hosea Dutschke koordinerer indsatsen med direktør Henrik Seiding, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

”Jeg er glad for, at vi nu er blevet enige om at afslutte samarbejdet på en ordentlig måde. Medarbejderne i Østjyllands Brandvæsen har et behov for, at vi hurtigst muligt får en ny, permanent ledelse på plads, og det kan vi gå i gang med nu,” siger bestyrelsesformand i Østjyllands Brandvæsen Bünyamin Simsek.