Politikere i byrådssalen

Driftsregnskaber gav debat

12. marts 2019

Odder Byråd skulle på mødet mandag den 11. marts tage stilling til kommunens virksomheders overførsel af driftsoverskud eller underskud fra 2018 til 2019. Samlet set overføres et nettooverskud på 13,7 mio. kr.

Læs i referatet fra byrådsmødet om over- og underskud på de enkelte områder.

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Uddrag af politikernes indlæg

Kresten Bjerre (B)
- Der er tre områder; Landsbyordninger, Vestskolen og Ungdomsskolen, hvor der er underskud. Når vi kigger tilbage på budgetvedtagelsen med besparelser og effektiviseringer, hvor man påregnede besparelser i landsbyordningerne, så spekulerer jeg på, om man har nået de besparelser. Så jeg vil anmode om, at der kommer en opgørelse om besparelserne er opnået.

John Rosenhøj (O)
- Det er dejligt, at administrationen på rådhuset og Drift & Service har et fint overskud at overføre. Jeg kan godt undre mig over, at der kun er brugt 12.000 kr. til fritidspasordningen. Hvorfor var der ikke større behov for det? Til de grønne områder i Spektrum er der overført overskud på 1,2 mio. kr. og jeg vil gerne vide, hvad de skal bruges til, for jeg så gerne, at pengene gik til en ekstra kunstgræsbane, så bredden inden for fodbold kunne få glæde af det. På skoleområdet kan jeg heller ikke se besparelser, men jeg glæder mig over, vi får en redegørelse om det. 

Leif Gjørtz Christensen (Ø)
- På Børne- og Familiecenteret er der et merforbrug på 9  mio. kr. Jeg vil foreslå, at man laver en model med en handleplan og delvis gældssanering, så man kan starte på noget, der er realistisk.

Lone Jakobi (A)
- Jeg medgiver, at det går den forkerte vej på skolerne, og vi har derfor trukket økonomiafdelingen tættere på de områder, så vi bliver klogere på, hvad der sker. Effektiviseringerne er ikke slået igennem helt. I forhold til fritidspas er det først nu, vi skal ud og have fat i de børn, der skal have fritidspas.

Martin Mikkelsen (C)
- Jeg har tit undret mig over, at vi ikke taler mere om økonomi i børne-, uddannelses- og kulturudvalget. Hvorfor vi ikke har et overblik over økonomien. Lad os få økonomien som et fast punkt på dagsordenen til møderne. 

Marianne Hundebøll (F)
- Børne- og Familiecenteret har et underskud på 9 mio. kr. og det kan de ikke indhente, så vi er nødt til at se på, om det skal ind i budgettet. Det samme med skoleområdet. Vi er nødt til at se på det. I forhold til fritidspas kører det nu godt, og jeg har fået mange tilbagemeldinger på, at det er en succes. Og nej pengene i Spektrum er ikke til en fodboldbane, men til at gøre noget ved parken, så den er mere tilgængelige for alle.

Niels Rosenberg (C)
- Vi er nødt til at kigge på de underskud. Vi udhuler skolesystemet, hvis de skal finde så mange penge i budgettet. På Børne- og Familiecenteret er der et underskud på 9 mio. kr., og det er mange penge at skulle spare. Det kan ikke lade sig gøre. Sidste år fik vi at vide, at skolernes budgetter er ved at rettet ind, men så lavede vi en ny struktur, og se, hvordan tallene er nu. 

Lone Riis (V)
- Vi taler så meget om underskud, men der er også overskud, bl.a fordi vi har anmodet om, at man er tilbageholdene, så pengene kan overføres til 2019. Vi skal nok følge økonomien nærmere på nogle af områderne.