skilt med cykel

Ekspropriation til dobbeltrettet cykelsti mellem Ørting og Gylling

12. marts 2019

Der afholdes derfor åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningerne afholdes onsdag den 24. april 2019.

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejerne af de berørte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, kortmateriale m.v. kan ses på Odder Kommunes hjemmeside, Odder.dk, i tidsrummet fra den 13. marts til den 24. april 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Odder Kommune, Teknik & Miljø – mail: vejanlaeg@odder.dk eller telefon: 8780 3333.

Materiale