Horsens fjord

Samarbejde om fjorden

05. februar 2019

Området omkring Horsens Fjord indeholder store rekreative, landskabelige, kulturelle og naturmæssige rigdomme.

Horsens, Hedensted og Odder Kommuner har derfor i foråret drøftet mulighederne for i fællesskab at udvikle naturområdet Horsens Fjord og gøre det mere tilgængeligt for borgere og turister.

De tre kommuner har i deres budgetter for 2019 afsat 250.000 kr. hver, og byrådet har nu godkendt, at der skal etableres en tværkommunal projektorganisering med politisk overbygning. Horsens Kommune varetager rollen som ”sekretariatskommune”.

Det forventes, at den administrative og politiske styregruppe kan afholde et konstituerende fællesmøde i februar. Selve projektet forventes lanceret i foråret/tidlig sommer 2019 med et bredt folkeligt arrangement, hvor idéer til udviklingen af området kan formes. Indtil da arbejdes der på optimering af formidling og skiltning samt etablering af fælles historie, logo etc.

- Elvin Hansen og jeg skal sidde i den politiske styregruppe. Vi ser frem til arbejdet i projektgruppen, hvor vi samlet har 750.000 kr., og så må vi komme med nogle fornuftige projektforslag, sagde Ole Lyngby Pedersen (V).

- Det er et visionært projekt, og der er god grund til at sige tak til de frivillige og borgmestrene, der har været med til det. Vi får et sammenhængende stisystem, skilte med oplevelsesmuligheder, der kan kommer shelter og fagmiljøerne kan blive indddraget. Det sker ikke med et slag, men det er fantastisk godt, sagde Leif Gjørtz Christensen (Ø).

- Måske skulle der laves en trampesti, og jeg går gerne forrest med en størrelse 48. Det er nok ikke penge til mere i første omgang, sagde Elvin Hansen (A).

- Måske var den en god idé, at der blev lavet en navnekonkurrence, så vi kan finde ud af, om det skal hedde fjordmino, camino, trampesti eller noget helt andet, sagde Uffe Jensen (V).

Du kan se det arkiverede byrådsmøde på Odder TV. 

Logo for Odder NetTV

Læs dagsorden/referatet fra byrådsmødet