Rydning af træer for at give plads til byggeri af ny bro

Etablering af en cykel- og gangbro i Odder vestby

03. april 2020

Cykel- og gangbroen er et led i en ny stiforbindelse som skal forbinde eksisterende stier fra Vesterhåb sammen med stierne ved nye boligområde ved Sct. Marie vej og Sct. Maries vænge, Odder Vestby.

Visualisering af kommende bro ved Bendixminde og Vesterhåb i Odder vestby

Klik her hvis du vil se flere visualiseringer af den kommende bro.

Broen bliver 90 meter lang og 3,5 meter bred. Midt på broen etableres der et repose, hvorfra det bliver muligt at gøre et ophold og nyde udsigten.

Brodækket vil på det højeste sted være 10 meter over Stampmølle Bæk. Broen etableres med et længdefald på 4,5 o/o, hvilket betyder at skolebørn, cyklende og gående lettere kan passere å-dalen og nyde naturen i hele området.

Oversigtskort over placering af broen og stier
Oversigtskort over placering af broen og stier

Bro til Bendixminde hvor der er 27 nye parcelhusgrunde på vej

Til juni starter salget af 27 nye grunde på Bendixminde. Så både nuværende og kommende beboere på Bendixminde vil få glæde af broen, der bl.a. forkorter skolevejen til Vestermarken.

Der er etableret asfaltstier ved den nye udstykning. Så du kan godt tage smut forbi i påsken og se på det nye område. Asfaltstierne i området er farbare, og man kan komme tæt på, og fornemme hvor den nye stiforbindelse med broen kommer.

Se dronevideo af hvor stiforbindelse med broen kommer

Dronevideo af etablering af nye bro og stiforbindelse
Videoen afspilles på Youtube
 

Der er etableret erstatningsskov

Odde Kommune har etableret en erstatningsskov på et areal umiddelbart nord for broen og øst for Sct. Marie Vænge, Odder Vestby.

Arealet til erstatningsskoven udgøre dobbelt så meget, som der er givet tilladelse til at fælde i forbindelse med etableringen af cykel-/gangbroen. Området indhegnes med et dyrehegn i ca. 3 år for at beskytte de nye træer.

Plantning af skov i Odder vestby

Det vil være muligt at passere gennem erstatningsskoven på de nuværende ride-/gangstier. Skovrejsningsprojektet er ligeledes godkendt af Miljøstyrelsen.

Flere detaljer om broprojektet

Som noget af det første, udgraves der til fundamenter og endeunderstøtninger, som herefter støbes i beton. Broens understøtninger udføres i corten stål og tværdragerne etableres i varmforzinket stål. Dækket udføres med skridsikkert glasfibermateriale. Rækværket udføres i varmforzinket stål med håndlister i træ. Der etableres up-light i brodækket som vil fungere som ledelys ved krydsning af broen. Lyset tilkobles stibelysning og vil derfor tænde samtidig med resten af stibelysning.

Ved projekteringen af broen har kommunen valgt at tage et ekstra hensyn til den efterfølgende vedligeholdelse af broen og de miljøbelastninger som dette måtte medføre for naturen i området. Derfor er det valgt at benytte corten stål til de bærende konstruktioner, varmeforsinket stål til tværdragerne og rækværket, samt at ilægge skridsikkert glasfiber til broens plankedække.

Corten stållet på de bærende konstruktioner vil inden for en kort årrække begynde at ruste, hvilket er meningen. Rusten vil lægge sig på overfalden af stållet og vil dermed beskytte den bærende konstruktion mod yderlig rusttæring. Konstruktion skal derfor ikke males efterfølgende med de miljøbelastninger det kan indebære.

Plankedækket udlægges med tværfald, således at regnvand kan løbe af overfladen. Der må ikke saltes eller bruges kemikalier på dækket om vinteren. Dækket vinter vedligeholdes ved maskinfejning og kan suppleres med sand ved isdannelse.

Funderingsarbejdet igangsættes efter påske og vil vare ca. 4 uger. Broelementerne leveres derefter af flere omgang til byggepladsen. Der opsættes et stillas på begge sider af den færdige bro for at kunne montere elementer til broen. De enkle elementer løftes ind med en mobil kran, hvorefter de boltes og svejses fast. Når de bærende hoveddragere og rækværk er monteret, kan plankedækket udlægges. Broen forventes at være opsat til medium august 2020.

Dele af de fældede træer er med vilje efterladt i skovbunden. Dette gøres for at bidrage til biodiversiteten i området ved at give svampe, biller, og fugle en god start efter at broen er opført.