Food

Mikropulje om gastronomi er åben for ansøgninger

26. august 2019

De støttede projekter skal bidrage til en bæredygtig udvikling i regionenes by-og landområder herunder dyrke stærke identiteter, understøtte "det gode liv" og fremme stolthed i lokalområder. Mikropuljen skal bidrage til, at vækstlagets ideer kan realiseres og give aktører muligheden for at teste deres koncepter, ideer eller projekters styrker og svagheder.

Mikropuljen uddeles som en del af Europæisk Gastronomiregion, den blivende titel som Region Midtjylland modtog af en international jury i 2017. Europæisk Gastronomiregion har siden 2015 haft særligt fokus kultursamarbejder, kokkesamarbejder, internationalisering og events. Med mikropuljen sættes der nu ekstra fokus på oplevelsesøkonomi og lokalsamfundet. Puljen er skabt ud fra et ønske om at støtte ildsjæle, nye samarbejder og mindre lokale projekter, hvor der er kort fra ide til handling.

Mikropuljen støtter almennyttige projekter og yder således ikke støtte til kommerciel nytte.

Krav til støttede projekter:

- Projekterne skal tage udgangspunkt i mad herunder fx natur, gastronomi, måltidet eller råvarer

- Projekterne skal være funderet i Region Midtjylland

- Der skal bidrages med minimum 50 % medfinansiering

- Projekterne skal gennemføres inden for 6 måneder efter bevilling

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

- Potentialet til videreførelse efter afholdelse

- Samarbejde på tværs af sektorer som gastronomi og kultur

- Graden af nyskabelse

- Inddragelse af eller bidrag til lokalsamfund

Markedsføring:

- Offentlige events optages i eventkalenderen på www.danishfoodregion.dk

- Events i eventkalenderen tages automatisk i betragtning til også at komme med i eventprogrammet for Europæisk Kulturregion

- Senest 30 dage efter bevilling skal der indsendes en 500-700 anslags beskrivelse samt minimum 2 billeder til anvendelse i markedsføring.

Praktisk:

- Der kan ansøges om op til 20.000 kr.

- Ansøgningsfrist: 29. oktober 2019

- Ansøgningen skal bestå af udfyldt ansøgningsskema (findes i bunden af dette dokument) og eventuelle bilag.

- Der uddeles midler to gange årligt. Næste ansøgningsfrist er 29. april 2020.

- Betingelse for tilskud er, at alle nødvendige tilladelser indhentes

- Det fulde bevilgede støttebeløb udbetales efter afviklet projekt ved indsendelse af regnskab inklusiv kopi af bilag. Ikke brugte midler fratrækkes den bevilgede støtte. Sammen med anmodning om udbetaling indsendes en evaluerende beskrivelse på mellem 1000 og 1500 anslag samt minimum to beskrivende billeder. Vi opfordrer derudover til, at projektet også dokumenteres med filmmateriale.

- Ansøgninger vurderes af styregruppen bag Europæisk Gastronomiregion

- Både lokale og regionale aktører; både offentlige og private, kan ansøge

- Der afholdes fælles opstartsmøde for bevilgede projekthavere 21. november, hvor deltagelse forventes.

Send din ansøgning, budget og eventuelle bilag til zenia@thefoodproject.dk senest 29. oktober kl. 23.59.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen er du velkommen til at kontakte Zenia Strunck Mikkelsen på zenia@thefoodproject.dk.

Food Organisation of Denmark fungerer som Sekretariatet for Europæisk Gastronomiregion i samarbejde med en styregruppe bestående af Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Institute of Meals.

TIDLIGERE STØTTEDE PROJEKTER

Smagen af Idom-Råsted

Ture for de madnysgerrige ud til de lokale producenter afsluttet med en fælles middag.

Læs mere om projektet her: https://plexusir.dk/forside/maema/

Måltidets_Biennale_19_Workshop

En tværæstetisk workshop mellem scenekunstnere, kaospiloter, arkitekter, musikere og gastronomer, der skal resultere i tre måltidsrum, der bliver offentligt tilgængelige i Kunsthal Aarhus' have lørdag d.15. juni 2019.

Følg begivenheden her: https://www.facebook.com/events/391180051734249/

LOOP: Food Lab

Et gastronomisk laboratorium og eksperimenterede videns-og udviklingsfællesskab. Food Labs ambition er at fostre industrielle symbioser og såkaldte ressource-loops.

Læs mere om projektet på facebook

ANSØGNINGSSKEMA Ansøger

Navn

Eventuelt navn og CVR-nummer på forening/virksomhed

Adresse

Mailadresse

Telefonnummer

Projekttitel

Beskrivelse af projektet

Maksimum 2400 tegn

Øvrig beskrivende tekst og/eller billeder kan vedlægges som bilag

Tidsplan

Tidsplanen skal beskrive forløbet fra ansøgning til afrapportering

Samarbejdspartnere

Eventuelle samarbejdspartnere og deres rolle i projektet

Ansøgt beløb ved Europæisk Gastronomiregions Mikropulje

Der kan maksimum søges om 20.000 kr

Budget og finansieringsplan

Kan eventuelt vedlægges som bilag

Vær venligst opmærksom på kravet om 50 % medfinansiering