Gutefår ved Dyngby Strand

Får bekæmper rynket rose

29. april 2020

Sidste år fik Odder Kommune opsat hegn og købt ni får og en vædder fra Samsø Kommune med tilskud fra 15. junifonden. De skal på andet år være med i Odder Kommunes naturplejeprojekt i samarbejde med lodsejer Pajbjergfonden og en dyreholder.

Formålet med naturplejeprojektet er at bekæmpe den invasive art rynket rose. Rynket rose har bredt sig og fortrængt de hjemmehørende arter langs kysten i Odder Kommune.

For at gøre arealet mere tilgængeligt for gutefår, var det nødvendig med en maskinel engangsrydning, således at der kommer friske skud, frem for den tætte høje bevoksning af rynket rose og japansk pileurt, der stod på arealet.

maskinel rydning af strandeng
Efter maskinel rydning af rynket rose på arealet

 

Strandegn med rynket roseFør rydningen fremstod arealet delvist med tætte høje bevoksninger af rynket rose

Nu kan gutefårene gå ned på arealet og æde de nye skud og forhåbentlig holde forekomsten af rynket rose nede og japansk pileurt.

Fårene er kommet på arealet igen efter at dyreholder har haft dem hjemme i vintersæsonen. De har henover påsken fået lam, som også skal hjælpe med afgræsningen.

Gutefår med lamGutefår med lam