Foto af gutefår

Får skal bekæmpe rynket rose

20. maj 2019

Den invasive plante rynket rose, måske bedre kendt som hybenrose, er kendt i de fleste sommerhusområder, hvor den er blevet plantet som hegn eller hæk. Selv om den dufter dejligt og er pæn, er den et stort problem, fordi den i mange år har bredt sig i den danske natur og fortrængt de hjemmehørende arter.

Japansk pileurt er ligeledes en invasiv art. Både japansk pileurt og rynket rose er indført fra Asien som prydplante. Begge arter har få eller ingen naturlige fjender, hvilket er årsag til, at de breder sig uhæmmet i den danske natur.


Naturpleje ved Dyngby Strand


For at bekæmpe rynket rose og japansk pileurt langs kysten, foretager Odder Kommune naturpleje vha. afgræsning med Gutefår i en ny opsat hegning på et område ved Dyngby Strand.

Med økonomisk støtte fra 15. Juni Fonden har Odder Kommune realiseret dette naturplejeprojekt, der gennemføres i samarbejde mellem Pajbjergfonden, som lodsejer og en dyreholder.

Projektet løber foreløbig over en 5-årig periode, hvor fårene skal afgræsse i perioden april - oktober. Til efteråret støder en vædder til flokken, hvilket gerne skulle resultere i lam til foråret, der kan hjælpe med afgræsningen.

Området er beskyttet som overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3, og med den rette pleje er der potentiale for at øge naturværdien.

Afgræsning med dyr er en udbredt metode til naturpleje, der har en lang række fordele og valget af Gutefår skyldes de gode resultater, som Samsø Kommune har opnået, hvor de har fået genskabt nogle værdifulde naturområder langs kysterne, der ellers var delvis ødelagte af tilgroning med rynket rose. Og gutefårene ved Dyngby Strand kommer da også fra Samsø Kommune, hvor de har gået og græsset på lignende områder.


Vikingernes får


Gutefår er en gammel og meget robust fårerace, der er tættest på den originale race, som vikingerne havde. De har til forskel fra andre fåreracer horn. Gutefår er stille og rolige dyr, der er nysgerrige. De skal ikke klippes, da de selv taber ulden og de kan gå ude hele året. De æder gerne tjørn, roser, brombær og andre stikkende vækster og er derfor meget velegnede til denne form for naturpleje.

For yderligere informationer kontakt
Biolog i Odder Kommune Lisette Søgaard
tlf. 29 22 27 64, e-mail: lisette.soegaard@odder.dk