Træer i Vitapark

Fældning af syge træer i Vita Park

17. december 2019

Af hensyn til sikkerheden vil nogle af træerne blive fældet, mens andre bevares længst muligt, mens nye træer gror til.

Opprioritere biodiversiteten

Dette giver til gengæld anledning til at opprioritere biodiversiteten.

Ved at mindske plejen og øge træartsvariationen sikres føde og skjulesteder for vores smådyr og insekter, og ved at lade enkelte stammer og stubbe stå samt plante buske skaber vi også redesteder.

I nogle områder får græs og urter lov til at vokse og sætte blomster. Det bliver bl.a. under de nyplantede og bevaringsværdige træer som dermed sikres mod græsklipningsskader.

Se evt. også Genplantningsplan - Vitapark