Foto af Kasper Sønderdahl, ny Beredskabsdirektør

Første arbejdsdag i Østjyllands Brandvæsen

02. maj 2019

Dagen startede med velkomst og morgenmad på Beredskabscenteret på Kirstinesmindevej i Skejby, hvor der var inviteret til kaffe og rundstykker. 

Uffe Jensen, Bestyrelsesmedlem i Østjyllands Brandvæsen og Borgmester i Odder Kommune, tog imod de fremmødte og holdt en fin velkomsttale for den nye Beredskabsdirektør, Kasper Sønderdahl.
Efterfølgende præsenterede Kasper Sønderdahl kort sig selv og fortalte om hans kommende program i introforløbet.

I de kommende uger kommer han rundt på alle stationer og i alle afdelinger i Østjyllands Brandvæsen, og vil for så vidt mulig snakke med og lytte til alle medarbejdere i Østjyllands Brandvæsen, fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige.
Kasper Sønderdahl vil også besøge hjemkommunerne og de eksterne samarbejdspartnere.

Foto: tv. Uffe Jensen, Borgmester i Odder Kommune og th. Kasper Sønderdahl