tegnede mennesker med talebobler

Første borgerforslag kommer på byrådsmøde

24. juni 2019

Siden november 2018 har det været muligt for borgere i Odder Kommune at stille et forslag til byrådet. Hvis der er minimum 358 borgere, der har stemt for forslaget kommer det med på byrådets dagsorden. 

Et forslag om at spærre for gennemgående tung trafik på Vestermarken har opnået mere end 358 stemmer, og byrådet skal derfor behandle forslaget på byrådsmødet mandag den 24. juni.

Forslaget er stillet af Thomas Jørgensen, der skriver i forslaget bl.a. skriver:

"Der bør spærres for gennemgående tung trafik på Vestermarken. Det vil gøre cykel- eller gåturen for de mange skoleelever og andre personer, der hver dag krydser Vestermarken, mere sikker."

Styrker nærdemokratiet

Det er politikerne i Odder Kommunes byråd, der har givet borgerne mulighed for at sætte den politiske dagsorden med borgerdrevne forslag. Tanken er, at det er med til at styrke nærdemokratiet, at borgerne kan stille forslag, der kommer direkte på byrådets dagsorden.

Der er i øjeblikket 13 forslag, man kan stemme på på Odder.dk.

Forslag på Odder.dk

Rent praktisk fungerer de borgerdrevne forslag sådan, at man kan slå et forslag op på Odder.dk, som andre borgere derefter kan gå ind og skrive under på elektronisk. Opnår forslaget nok stemmer inden for et halvt år, bliver det taget op af byrådet til drøftelse.

Tidligere har det kun været muligt at få en sag på dagsordenen, hvis der var en politiker, der tog sagen op efter en henvendelse fra en borger.

Man skal være 15 år og bo i Odder Kommune for fremsætte et forslag og for at stemme på et forslag. Forslagene skal handle om kommunens anliggender, og det må ikke være forslag, som byrådet allerede har behandlet og truffet beslutning om.

Byrådet forpligter sig til at tage sagen om til drøftelse i byrådet, men ikke til at stemme for et forslag.

Ud over de borgerdrevne forslag har borgerne i Odder Kommune også mulighed for at komme i kontakt med politikerne ved at stille spørgsmål i spørgetiden inden byrådsmøderne, de politiske udvalgsformænd har åben træffetid flere gange om året, man kan få foretræde for et udvalg, og man kan også altid henvende sig til en politiker direkte på telefon eller mail. Kontaktinformationerne finder man på Odder.dk.

Forslaget om borgerdrevne forslag kom fra Enhedslisten og SF.