Første spadestik til nye plejeboliger

26. marts 2019

De nye plejeboliger er en udvidelse af plejehjemmet Stenslundcentret, der får en helt ny bygning. Udvidelsen skal imødekomme Odder Kommunes behov for flere plejehjemspladser. Stenslundcentret udvides fra 54 til 84 pladser

Til første spadestik holdt bl.a. borgmester Uffe Jensen (V) tale og tog det første spadestik. 

- Vi har befolkningstilvækst i Odder Kommune - også blandt ældre. Det skal være trygt og godt at bo her, og derfor er det vigtigt, at vi har plejehjemspladser nok, sagde han. 

Udvidelsen af Stenslundcentret opføres i samarbejde med OK-Fonden, der også stod bag opførelsen af det eksisterende plejecenter.

Fra Ok Fonden sagde adm. direktør, Paul Erik Weidemann

- Det handler om at give endnu flere beboere mulighed for at leve det gode liv. 

En af de nuværende beboere på Stenslundcentret, Jytte Kolding, tog også et spadestik til store klapsalver fra de mange fremmødte.  

Byggeriet er placeret umiddelbart syd for det eksisterende plejecenter. Den nye bygning opføres i to etager med hver 15 plejeboliger samt fællesarealer på hver etage: spisekøkken, opholdsstuer og vinterhaver, der deles af beboerne. 

I bygningen indrettes også gode og moderne servicearealer for personalet, så der skabes de bedst mulige arbejdsforhold for de ansatte på plejecentret.

Bygningen er formet som et stort U, der åbner sig mod syd, så der skabes et trygt og beskyttende gårdrum. I gårdrummet er der gode muligheder for udendørs ophold for alle beboerne. Resten af grunden indrettes som en hyggelig, lukket have med stier og beplantning. Udvidelsen opføres ligesom det eksisterende plejecenter i gule mursten.

Byggeriet forventes at stå færdig i sommeren 2020 og koster samlet ca. 55 mio kr.

For yderligere information:
Casper Overgaard Andersen
Udviklingskonsulent, Odder Kommune
Tlf: 87 80 33 40, Mobil: 30 84 34 03

Søren L. Pedersen
Arkitekt MAA, Projektleder, OK-Fonden
Tlf: 33 85 45 18, Mobil: 21 19 27 92