Første spadestik til nyt kapel

Mandag den 12. marts 2018 kl. 13.00 tog Karen Fauerby, næstformand i Odder menighedsråd i samarbejde med menighedsrådene i Odder Provsti første spadestik til det ny Kapel på Odder Ny Kirkegård. Borgmester Uffe Jensen og repræsentanter for de øvrige menighedsråd deltog også.

Det nye kapel ved Odder kirke har været på mange dagsordener igennem de senere år, og punktet har overlevet flere menighedsråd. Kapel er tegnet af arkitektfirmaet Gjøde & Povlsgard. Det nye kapel bliver smukt placeret på Odder Ny kirkegård, som ligger på Thorvald Køhlsvej. Dette kapel erstatter Odder Kommunes tidligere kapel på Vita Park vej. Det forventes, at byggeriet står færdigt foråret 2019.