Nybyggeri ved Bendixminde

Fart på behandling af byggesager

04. marts 2021

Der er stor interesse for at bygge i Odder Kommune. Både erhvervsbyggerier, private boliger og udlejningsejendomme bliver bygget flere steder i kommunen, og det skyldes ikke mindst at behandlingstiden på byggesager er helt i bund.

En af de, der har oplevet den hurtige sagsbehandlingstid er Jesper Jensen, der er projekteringsleder hos Huscompagniet, som har bygget mange huse i Odder den seneste tid.

”Det er en fornøjelse at arbejde sammen med en kommune, der har forstået vigtigheden af en hurtig sagsbehandling. De er løsningsorienterede, det er nemt at få et klart svar og det går hurtigt – nogle gange får vi svar inden for nogle få timer,” siger han.

Og det er ikke et tilfælde, at Jesper Jensen og andre, der søger om byggetilladelse i Odder, har oplevet en nem sagsbehandling. De seneste år er der nemlig blevet ydet en stor indsats for at få sagsbehandlingstiden for byggesager så langt ned som muligt. Og det har virket. For eksempel får cirka 25 % byggetilladelse samme dag eller dagen efter ansøgningen er indgået. Det er dog ikke medregnet sager som f.eks. ansøges fredag eftermiddag efter lukketid og som får byggetilladelse om mandagen.

”Det er noget, vi har arbejdet målrettet med. Især har vi fået lavet nogle tydelige kommunikationsveje, blandt andet via nogle flow-diagrammer, og så har vi fået afstemt tingene politisk, så der ikke er for mange sager, der skal omkring udvalgene,” fortæller Casper Grønborg, der er teknisk chef hos Odder Kommune.

Noget af det, man har arbejdet med i forhold til sagsbehandlingstiden, er også at give ansøgerne den rigtige rådgivning. Får man eksempelvis afslag, får man også hjælp til, hvad der kan ændres i ansøgningen. Og så tilbyder byggeriafdelingen også en times gratis rådgivning, så man kan skrive en god ansøgning fra starten. Og det har en stor effekt, siger Casper Grønborg.

”Meget af det her skyldes jo også at vi får nogle gode og gennemarbejdede ansøgninger. Og det gør vi blandt andet, fordi vores sagsbehandlere går meget konstruktivt til værks i arbejdet med de, der søger om at få lov at bygge. Nogle gange skal der jo bare tilpasses lidt, før en ansøgning kan skifte fra afvist til godkendt,” siger han.

Fakta om byggesagsbehandling i Odder Kommune

  • Simple konstruktioner (servicemål 40 dage): 41 sager, 95 procent opfyldt.
  • Enfamilieshuse (servicemål 40 dage): 206 sager, 98 procent opfyldt.
  • Industri- og lagerbygninger (servicemål 50 dage): 10 sager, 60 procent opfyldt.
  • Etagebyggeri, erhverv (servicemål 55 dage): 10 sager, 100 procent opfyldt.
  • Etagebyggeri, bolig (servicemål 60 dage): 4 sager, 100 procent opfyldt.