FGU på Rønhøjvej

FGU bygger om og bygger til i Odder

09. juni 2020

FGU Sydøstjyllands skole på Rønhøjvej i Odder oplever stor efterspørgsel, og derfor skal lokalerne udvides. Det har skolens bestyrelse med stor tilfredshed besluttet ved at give grønt lys til en gennemgribende om- og tilbygning af de eksisterende lokaler på Rønhøjvej i Odder. Uddannelsen har eksisteret siden august 2019, men allerede nu er tilgangen af unge i skolens dækningsområde så stort, at det er nødvendigt at udvide. Og det glæder direktør for FGU, Gitte Blaabjerg Jensen sig til.

”Med etableringen af en tilbygning og en bedre udnyttelse af de eksisterende m2, vil der blive en mere optimal ramme for at kunne skabe et godt og spændende læringsmiljø, som er kendetegnet med nærhed og sammenhæng mellem de forskellige værksteder og lokaler,” siger hun.

Efterspurgt uddannelse

FGU Sydøstjylland har siden uddannelsens opstart i august 2019 haft til huse i den tidligere produktionsskoles bygninger på Rønhøjvej i Odder. Bygningerne er i dag ejet af FGU Sydøstjylland og indbefatter udover udbud i almen undervisning og AGU (almen grunduddannelse) endvidere erhvervstemaet ’byg, bolig og anlæg’,  ’kommunikations- og medie’, samt ’omsorg og sundhed’. Det er som sagt en efterspurgt uddannelse, og derfor glæder det også bestyrelsesformand i FGU Sydøstjylland og borgmester i Odder, Uffe Jensen, at man kan imødekomme den store efterspørgsel.

”Jeg glæder mig virkelig over, at det nu er lykkedes at nå i mål med en god og langsigtet plan for den lokale FGU-skole i Odder. Det kommer til at give et stort en meget stolt og glad bestyrelsesformand, og det her er et emne, der har været arbejdet meget med i bestyrelsen gennem den seneste tid.”

FGU Sydøstjylland har udover skolen i Odder også lokale skoler i Skanderborg - og Horsens Kommune. På alle skolerne har der i løbet af uddannelsens første leveår været en stor tilgang af unge i skolernes dækningsområde. Også i Odder har FGU uddannelsen været en stor succes med god tilstrømning af elever fra og omkring Odder. Det har medført et behov for at øge skolens m2, så der kan skabes bedre læringsrammer for alle skolens elever.

”Det har hele tiden været prioriteret højt at få de fysiske rammer på vores skole i Odder optimeret og vi er glade for at have taget det første skridt mod det”, siger FGU-direktør Gitte Blaabjerg Jensen.

Fakta om FGU:

  • FGU, forberedende grunduddannelse, er et skoletilbud for unge mellem 16 og 25 år, der ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse, ikke har fuldtidsarbejde eller ikke er afklaret i forhold til, hvad de vil.
  • FGU'en erstatter de forberedende grunduddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år, der tidligere fandtes på VUC, produktionsskolerne, erhvervsgrunduddannelsen og den kombinerede ungdomsuddannelse.
  • FGU'en skal afklare og kvalificere de unge til at vælge deres rette vej mod uddannelses- og arbejdsmarkedet.
  • Uddannelsen er op til to år i varighed og rummer et basisforløb og tre hovedspor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.
  • Horsens Kommune har sammen med Hedensted, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner etableret FGU Sydøstjylland, som foreløbig har hovedafdeling på Strandpromenaden i Horsens.
  • Formand for FGU Sydøstjylland er borgmester Uffe Jensen, Odder og direktør er Gitte Blaabjerg Jensen.
  • FGU Sydøstjylland har ca. 600 elever og knap 100 medarbejdere.