Det gamle renseri i Boulstrup

Fjernelse af jordforureningen i Boulstrup

20. marts 2020

Selvom alle medarbejdere i Jordforureningsteamet i Regional Udvikling, Region Midtjylland arbejder hjemmefra, så kan de heldigvis stadig følge med ude i felten.

Eksempelvis på projektet i Boulstrup, hvor et afværgeanlæg skal fjerne de mere end 600 kg klorerede opløsningsmidler (PCE), der er i jord og grundvand under det tidligere renseri.

Strømmen til varmeboringerne blev tilsluttet den 18. februar, og er nu en måned inde i varmeperioden, der forventes at vare i 3-4 måneder.

Oprensningen går planmæssigt,og der er allerede begyndt at komme forurening ud af systemet, som opsamles på aktiv kul i behandlingsanlægget.

Oprensning af jordforurening i Boulstrup
Fra igangsættelsen af anlæget den 18. februar 2020.

På nuværende tidspunkt kommer der mellem 1,5 og 2 kg PCE ud om dagen, og samlet set er der kommet knap 30 kg ud.

Det er kun begyndelsen – når temperaturerne kommer højere op forventes tilsvarende større daglige mængder.

Få baggrundsinformation om forureningen og afværgeprojektet på hjemmesiden boulstrup.rm.dk