Trafikale gener forude

På grund af renovering af fjernvarme i Højvænget 300-344 vil der i perioden 2. oktober – 8. december være trafikale gener.

Se billede for nærmere beskrivelse.