Barn der danser. Foto Mette Johansen

Flere børn og unge skal møde kulturen

04. juli 2021

Et modelforsøg skal engagere de 13-18-årige i et nytkulturklubkoncept. Projektet hedder ’Grib kreativiteten – de unge skaber engagement’, og det har netop modtaget en bevilling på 1.050.000 kr. fra Kulturministeriets Grib Engagementet-pulje. Det blev offentliggjort i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet i går.

Den Kreative Skole i Silkeborg, Kulturskolen i Skanderborg, Odder Musikskole og Kulturskolen Hedensted har ansøgt i fællesskab. Derudover er ungdomsskolerne i kommunerne samt VIA University College og Institut for X med som samarbejdspartnere. Projektet vil løbe fra 1. august til 31. december 2021.

Om projektet

Modelforsøgets primære formål er at engagere flere unge i alderen 13-18 år i kulturaktiviteter. Det vil vi gøre ved at involvere de unge som medskabere i udformningen af kulturklubaktiviteter. Derfor er fokusgruppeinterviews med målgruppen i hver af de fire kommuner første led i modelforsøget.
Ungdomsskolerne vil være samarbejdspartnere ved den del.

Andet led i modelforsøget er workshops for de medvirkende undervisere. Her vil der være fokus på at uddanne de medvirkende undervisere i aktivt at tage udgangspunkt i de unges engagement, interesser og ønsker i undervisningen.
VIA University College er samarbejdspartner i projektet. VIA har stor generel viden om undervisnings- og læringsstile samt kompetencer inden for facilitering af uddannelsesfora, og de vil blandt andet tilrettelægge det indledende uddannelsesforløb af underviserne.
Institut for X, som har stor erfaring med at udvikle ung til ung-tilbud, er også med som samarbejdspartner i modelforsøget. De vil tage deres praktiske erfaring med og viden om samskabende processer og ungeinddragelse med ind i projektet.

Kulturchef i Odder glæder sig

Kulturchef og leder af Odder Musikskole, Niels Christian Simmelsgaard, udtaler.

“Vi glæder os rigtig meget til at arbejde og udvikle kulturklubber sammen med de unge i Odder. Vi har allerede et stærkt samarbejde med blandt andet ungdomsskolen, og ser frem til at udbygge dette endnu mere.
En bevilling af denne størrelse vidner om, at kulturen i Odder er værd at investere i, og at vi gennem forpligtende samarbejder kan komme rigtig langt.
Jeg sætter stor pris på det tværkommunale samarbejde, og jeg er sikker på at vores modelforsøg vil bidrage positivt til musik- og kulturskolernes udvikling på nationalt plan.”

Om Grib Engagementet-puljen

Puljens fulde titel er ’Grib engagementet – Når musik og kunst udfolder børn og unges nysgerrighed og mod’.
Det er en pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur.
Kommuner – enten alene eller i samarbejde med andre kommuner har haft mulighed for at søge midler fra puljen. For at komme i betragtning til midlerne skulle musik- og kulturskoler gennemføre modelforsøget med mindst to forskellige typer aktører. Ansøgningsfristen til puljen var i første omgang 25. maj, og beløbet, man skulle søge om, skulle minimum være på én million. Der vil være ansøgningsfrist til puljen igen 15. november.
Læs mere om puljen her.

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse om offentliggørelsen af de støttede modelforsøg.